EP51 : “สวรรค์ของสัตว์เลี้ยงในอิสราเอล และโอกาสของสินค้าไทย”

อิสราเอลเป็นประเทศที่มีจำนวนสัตว์เลี้ยงสูงติดอันดับโลก ด้วยความรักสัตว์ที่ไม่แพ้ใคร และมีเป้าหมายให้สัตว์เลี้ยงกินดีอยู่ดี ทำให้ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโตอย่างต่อเนื่องไทยจะคว้าโอกาสนี้ได้อย่างไรในตลาดที่มีการแข่งขันสูงแบบนี้

โดย Host : คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Guest : คุณพรพรรณี ปิ่นโภคินทร์ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล)

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *