นับถอยหลังการปิดดีล FTA ไทย-ตุรกี ในปี 2565 กับเส้นทางการเจรจาที่เน้นประโยชน์ทางการค้า-การลงทุนร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่เป้า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยจะได้อะไรหลังการเจรจาสำเร็จ ติดตามได้ในบทสัมภาษณ์ สคต.อังการา ประเทศตุรกี

 

โดย Host : คุณจิรกานต์ เพชรชาติ (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2)
และ Guest : คุณพูลศักดิ์ คุณอุดม (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี)

#DITP  #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ