มื่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งเป้าหมายขึ้นเป็นอันดับ 1 ของประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหาร พร้อมกลยุทธ์ที่โดดเด่น เพื่อทำให้ประเทศที่มีพื้นที่เพาะปลูกเพียง 10% และยังต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหารจากต่างประเทศ ผงาดขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงทางอาหารระดับโลกให้ได้ ภายใต้กลยุทธ์ของ UAE จะสร้างโอกาสการค้าการลงทุนของไทยอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในบทสัมภาษณ์ สคต.ดูไบ

 

โดย Host : คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Guest : คุณปณต บุณยะโหตระ (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

#DITP  #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ