เมื่อสาธารณรัฐเช็กเปิดประตูต้อนรับอาหารเพื่อสุขภาพและออร์แกนิกฟู้ดจากทั่วโลก รับเทรนด์รักสุขภาพที่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยในฐานะครัวของโลก จะเสริมจุดแข็งเพื่อเพิ่มศักยภาพในตลาดนี้ได้อย่างไร ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ สคต.ปราก สาธารณรัฐเช็ก

 

โดย Host : คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Guest : คุณวิภาวี วรรณพงษ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก)

#DITP  #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ