ฮังการี…หนึ่งในประเทศที่จริงจังกับการควบคุมสินค้าอาหารที่มีสารปรุงแต่งเกินกำหนดภาษีความหวานถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อปรับพฤติกรรมผู้บริโภค และเปลี่ยนแนวทางของผู้ผลิต จึงเป็นโอกาสของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม Healthy และ Sugar-free จากไทย

โดย Host : คุณพิสัย พิริยะสถิต (หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคยุโรป และ CIS)และ Co-Host : คุณอธิพันธุ์ จันทร์ทิพย์มา (ผู้ปฏิบัติงานกรมฯ)

#DITP  #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ