EP40 : “อียิปต์เร่งเครื่องกระตุ้นเศรษฐกิจ”

อียิปต์เตรียมแผนพลิกฟื้นการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและส่งเสริมการค้าการลงทุน เพื่อดึงดูดเม็ดเงินจากนานาประเทศ เตรียมขึ้นแท่นเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค โอกาสของไทยในฐานะคู่ค้าสำคัญจากเอเชียอยู่ตรงไหน ติดตามได้ใน EP.นี้

Host : คุณชงคุมา กมลเวชช (หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง)
Co-Host : คุณเกศมณี พวงอุบล (ผู้ปฏิบัติงานกรมฯ)

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *