ถอดบทเรียนการสร้างสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลของโปแลนด์ ผ่านโครงการระดับชาติ Digital Poland ที่สะท้อนว่าแค่วางรากฐาน Infrastructure อาจไม่เพียงพอไทยจะได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้  ติดตามได้ในบทสัมภาษณ์ สคต.วอร์ซอ โปแลนด์

 

Host : คุณพิสัย พิริยะสถิต (หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคยุโรป และ CIS)
Guest : คุณธรรม เนียมสกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์)

#DITP  #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ