EP32 : “Trend ตลาด UK หลัง Brexit และ COVID-19”

Host : คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
Guest : คุณประคัลร์ กอดำรงค์ (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร)

จับตามองก้าวต่อไปของสหราชอาณาจักรหลัง Brexit และสัญญาณฟื้นตัวจากสถานการณ์ Covid-19 ที่เริ่มคลี่คลาย  โอกาสของไทยเป็นอย่างไร และควรเน้นเจาะตลาดกลุ่มไหนที่มาแรงรับเทรนด์ใหม่ของผู้บริโภคชาวอังกฤษ ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ ผอ.สคต.ลอนดอน

#DITP  #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *