EP30 : “ตลาดสินค้าไทยในชิลี และข้อควรรู้ก่อนทำธุรกิจกับลาตินเนี่ยน”

Host : คุณจิรกานต์ เพชรชาติ (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2)
Guest : คุณจุฬาลักษณ์ เข็มทอง (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก ประเทศชิลี)

ชิลีเป็นตลาดที่เปิดกว้างกับการนำเข้าสินค้าจากนานาประเทศ ไทยจะทำอย่างไรให้มีโอกาสมากขึ้น ในภาวะที่คู่แข่งมากขึ้น ไปทำความรู้จักตลาดชิลีและกลยุทธ์เจาะใจผู้บริโภคชาวลาตินเนี่ยน ในบทสัมภาษณ์สายตรงจากชิลี กับ สคต.ซันติอาโก

#DITP  #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *