EP24 : “เช็คสถานการณ์นำเข้าข้าวไทยในสาธารณรัฐเช็ก”

Host : คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
Co-Host : คุณลักษมี ศิลาลิขิต (นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ)

จากสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 ทำเอาสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกปั่นป่วน จะค้าขายส่งออกไปประเทศไหน คงต้องดูสถานการณ์ให้ดีซะก่อน  EP. นี้จะพาไปเช็คสถานการณ์การนำเข้าสินค้าข้าวจากไทยในสาธารณรัฐเช็กกัน

#DITP  #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *