EP22 : “4 เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในสหรัฐ ในยุค New Normal”

Host : คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
Guest : คุณขวัญนภา ผิวนิล (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา)

เมื่อโควิดเข้ามา Disrupt พฤติกรรมผู้บริโภคในสหรัฐฯ แล้วอะไรบ้างที่เปลี่ยนไป พบข้อมูลเจาะลึกส่งตรงจากลอสแอนเจลิส เพื่อผู้ประกอบการไทยจะได้เตรียมเดินเกมธุรกิจชิงความได้เปรียบในยุค New Normal

#DITP  #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *