EP10 : “Made in Saudi เพื่อสร้างสรรค์การผลิตในประเทศ”

Host : คุณประภา บุรณศิริ  (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
Co-Host : คุณอภิญญา  อ่วมพัด (ผู้ปฏิบัติงานกรมฯ)

เมื่อซาอุดีอาระเบีย เดินหน้ามาตรการลดการพึ่งพาน้ำมัน หันมารุกตลาด Non-Oil
รัฐฯ จึงเร่งสนับสนุนการปั้นแบรนด์ตีตรา Made in Saudi เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
แล้วสินค้า Made in Thailand จะได้รับผลกระทบหรือไม่ ค้นหาคำตอบได้ใน EP.นี้

#DITP  #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *