ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของอีคอมเมิร์ซในประเทศเม็กซิโก เทรนด์การช็อปปิ้งออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก 11% เป็น 21% ในขณะที่ platform online เช่น Mercado Libre และ Cornershop มีผู้ซื้อเกิดขึ้นมากกว่าห้าล้านรายที่ซื้อสินค้าออนไลน์เป็นครั้งแรก

สมาคมอินเทอร์เน็ตแห่งเม็กซิโก (AMVO) และ Comscore บันทึกการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของเม็กซิโกในระหว่างปี 2552 ถึง 2558 เติบโตขึ้น 58.60% มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น 900%

ในปี 2559 ประเทศมียอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้นสามเท่าจาก 18 พันล้านดอลลาร์ในปี 2554 เป็น 40 พันล้านดอลลาร์ในปี 2559

ในขณะที่ในปี 2560 ประชากรวัยหนุ่มสาวเป็นผู้ใช้บริการภาคส่วนนี้มากที่สุด โดย 40% ของผู้ใช้ที่ซื้อทางอินเทอร์เน็ตมีอายุระหว่าง 22 ถึง 34 ปี และ 50% ซื้อสินค้าผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ

ในปี 2561 เม็กซิโกได้เพิ่มการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ digital banking โดยเป็นที่แรกในการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในละตินอเมริกาที่มียอดขายถึง 13,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นอกจากนี้ ในปี 2562 มีผู้ซื้อชาวเม็กซิกันแล้ว 45 ล้านคนทางออนไลน์ โดยกลุ่มหลักมีอายุระหว่าง 28 ถึง 44 ปี

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการค้าออนไลน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคไปอย่างมากมาย อีคอมเมิร์ซในเม็กซิโกด้วยเช่นกัน

การค้าออนไลน์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันเกี่ยวกับการบริโภค เป็นครั้งแรกที่ช่องทางออนไลน์ถูกใช้เป็นแหล่งของอุปทานเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพและความแออัดในร้านค้า การเยี่ยมชมซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์เพิ่มขึ้นสามเท่าในแปดสัปดาห์ แนวโน้มการซื้อเพิ่มขึ้นจาก 11% เป็น 21% และ platform online เช่น Mercado Libre มีการเติบโตขึ้น 112% และตามข้อมูลจากบริษัท Robert Walters มีผู้ซื้อห้าล้านรายเพิ่มขึ้นทางออนไลน์ ในการเปรียบเทียบ การค้าออนไลน์เติบโตขึ้น 81% ระหว่างปี 2562 – 2563 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

ตามข้อมูลของ AMVO ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564 ยอดขายออนไลน์อยู่ที่ 15,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็น 9% ของยอดค้าปลีกทั้งหมดในประเทศ โดยเฉพาะหมวดหมู่ของเสื้อผ้า เทคโนโลยี และบ้าน

ในปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่รายได้จากแอปช็อปปิ้งเติบโตขึ้น 192% โดยมียอดขายสูงถึง 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หมวดอาหารและยายังคงมีความสำคัญในช่วงไตรมาสแรกของปี ในทำนองเดียวกัน ปี2564 ปิดด้วยบันทึกในวันลดราคา ขณะที่ Onepay คาดการณ์ว่าช่องทางออนไลน์จะมีมูลค่าถึง 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในสิ้นปีนี้

ผู้เชี่ยวชาญจาก Fitch Solutions แจ้งประมาณการสำหรับปี 2022 ว่าเม็กซิโกจะมียอดขายถึง 18,188 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผ่านช่องทางออนไลน์นี้ นอกจากนี้ การค้าข้ามพรมแดนยังคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเม็กซิโกให้ฟื้นตัว อีเบย์เป็นผู้เล่นที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนนี้ เนื่องจากอีเบย์เพียงบริษัทเดียวคิดเป็น 40% ของยอดขายอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนทั้งหมดในประเทศไปยังตลาดสหรัฐฯ

และด้วย 48% ของ SMEs ที่แปลงเป็นดิจิทัล กระทรวงเศรษฐกิจเม็กซิโกคาดการณ์ว่าเป็นการเริ่มต้นปี 65 ที่มีความหวังต่อการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก (มกราคม 2565)
America Retail

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2