NGO แคนาดาจี้รัฐบาลเข้มสินค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน 🇨🇦

      
     แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศแกนนำด้านการรณรงค์สิทธิมนุษยชนและต่อต้านการบังคับใช้แรงงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในปีนี้ได้แสดงจุดยืนด้วยการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนที่พัวพันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์ในซินเจียงตามรายงานของสหประชาชาติ และล่าสุดในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา องค์กรด้านสิทธิแรงงานในแคนาดาได้เผยแพร่ข่าวการนำเข้าสินค้าที่มีแหล่งผลิตบังคับใช้แรงงานและละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนและมาเลเซีย

เครือข่าย NGOs ชื่อ Above Ground ในแคนาดาได้จัดทำรายงานชื่อ Creating Consequence รายงานเกี่ยวกับสินค้าหลายรายการที่สหรัฐฯห้ามนำเข้าเนื่องจากผิดกฏหมายห้ามบังคับใช้แรงงานของสหรัฐฯ แต่กลับถูกส่งเข้ามายังแคนาดา โดยเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบถึงสาเหตุที่ปล่อยให้มีการนำเข้าสินค้าเหล่านี้อย่างจริงจัง แสดงความต้องการให้มีการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเข้มงวด เพื่อให้เป็นการส่งสัญญาณจากภาครัฐถึงความรับผิดชอบที่ต้องการจะปลอดการบังคับใช้แรงงานในภาคการผลิต

แม้ว่ารัฐบาลแคนาดาจะประกาศบังคับใช้กฏหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานตั้งแต่ปี 2563 แต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าใดตามกฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ดีเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นได้ชัดว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางการค้าได้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่อ่อนไหวต่อในการทำธุรกิจในระดับสากลซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าได้ ผู้ประกอบการจึงควรพิจารณาและติดตามข่าวสารด้านนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้วางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการค้าได้อย่างทันท่วงที

 

ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นรายสัปดาห์ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา วันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2564

 

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP#OMD2#สพต2