สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ดำเนินเป็นระยะเวลานานย่อมได้ส่งผลต่อพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตในทุก ๆ ด้านของชาวอิตาเลียน รวมถึงพฤติกรรมบนโลกดิจิทัล นับตั้งแต่การซื้อของออนไลน์ การทำธุรกรรมและการใช้บริการจากหน่วยงานรัฐ ไปจนถึงการทำงานออนไลน์ พฤติกรรมใหม่เหล่านี้เป็นผลมาจากความจำเป็นที่ถูกกำหนดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด ทั้งการทำงานจากที่บ้านและการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งจะยังดำเนินต่อไปในอนาคต เช่น การใช้บริการส่งอาหารที่บ้าน หรือการใช้บริการจากภาครัฐผ่านแอพพลิเคชั่น
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10516
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน (มิ.ย. 2565)
———————————————-