จากการสํารวจผู้บริโภคชาวอเมริกัน ผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Z ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เงินเฟ้อน้อยที่สุด พบว่า 62% ของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen-Z ยังคงมีกําลังซื้อสูง ดังนั้น การเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในกลุ่มนี้เป็นสิ่งสำคัญ3 กลยุทธ์ที่แบรนด์ควรรู้ในการเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภค Gen-Z ในสหรัฐฯ มีดังนี้ ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก

กระทรวงยุติธรรมของบราซิลสั่งระงับการขาย iPhone ในประเทศหลังจากสรุปว่า Apple เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยไม่มีอะแดปเตอร์แปลงไฟที่มาพร้อมกับอุปกรณ์มือถือแม้หลังจากมีค่าปรับล้านดอลลาร์ Appleยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของบราซิล ซึ่งขณะนี้ได้นําไปสู่หน่วยงานกํากับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตของรัฐบาลกลางที่ยึด iPhone จากร้านค้าปลีก iPhone ถูกยึดในบราซิลเนื่องจากไม่มีที่ชาร์จรวมอยู่ด้วยตามที่รายงานครั้งแรกโดย Tecnoblog Procon-DF ได้ยึด “iPhone หลายร้อยเครื่องจากร้านค้าปลีกหลายแห่งในบราซิเลีย” ซึ่งเป็นเมืองหลวงของบราซิล ในการดําเนินการที่ชื่อว่า “Operation Discharge” หน่วยงานกํากับดูแลมีเป้าหมายที่จะบังคับให้ Apple ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่กําหนดให้ต้องจัดส่งสมาร์ทโฟนพร้อมกับที่ชาร์จรวมอยู่ในกล่อง ตามรายงานระบุว่า iPhone ถูกยึดที่ร้านค้าของผู้ให้บริการและตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple หน่วยงานกํากับดูแลได้สั่งห้าม iPhone รุ่นใด ๆ ที่ไม่มีที่ชาร์จรวมอยู่ในกล่อง แม้ว่า Apple จะหยุดจัดส่งอุปกรณ์เสริมฟรีด้วย หลังจากยึด iPhone แล้ว Apple Brazil ได้ขอให้รัฐบาลอนุญาตให้ขายสมาร์ทโฟนในประเทศจนกว่าจะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของข้อพิพาท อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงขาย iPhone ในบราซิลแม้จะมีการดําเนินการก็ตาม ผู้พิพากษา Diego Câmara Alves ซึ่งอนุญาตให้ บริษัท ขาย iPhone ในบราซิลต่อไปจนกว่าจะมีคําตัดสินขั้นสุดท้ายเชื่อว่า บริษัทไม่ได้ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคใด […]

ธนาคารกลางของบราซิล แจ้งว่า ประมาณการสําหรับ GDP ปี 2022 ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากการแก้ไขระเบียบวิธีซึ่งแสดงถึงผลลัพธ์ครึ่งปีแรกที่ดีขึ้น แต่ยังคงมุมมองของการชะลอตัวสําหรับปี 2023 โดยได้รับแรงหนุนจากการเข้มงวดทางการเงินรุนแรง ธนาคารกลางเห็นว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัว 2.9% ในขณะที่ ประมาณการการเติบโตสําหรับปีหน้า 2023 ยังคงอยู่ที่ 1.0% “การคาดการณ์ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะรวมกันในไตรมาสที่สี่ของปี2022 นี้และตลอดปี 2023 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่คาดการณ์ไว้และผลกระทบสะสมของนโยบายการเงินในประเทศบราซิล”ในขณะที่ นักเศรษฐศาสตร์เอกชนที่สํารวจโดยธนาคารกลางในการสํารวจรายสัปดาห์คาดการณ์ว่า GDP จะเพิ่มขึ้น 3.05% ในปี2022 และ 0.75% ในปี 2023สําหรับนโยบายการเงินผู้บราซิลจะยังคงระมัดระวังเพื่อดูว่าการถือครองอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของประเทศที่ 13.75% สําหรับ “ระยะเวลานานพอสมควร” จะเพียงพอที่จะทําให้มั่นใจได้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะมาบรรจบกันหรือไม่ มิฉะนั้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจกลับมาอีกครั้ง ธนาคารกลางหยุดการเข้มงวดเชิงรุกชั่วคราวหลังจากเพิ่มขึ้น 12 ครั้งติดต่อกันซึ่งทําให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากระดับต่ําสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2% ในเดือนมีนาคม 2021 เพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ ธนาคารกลางบราซิลจะ “ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการพัฒนานโยบายการคลังในอนาคต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์และการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ โดยมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อในอนาคต” ความเห็นและข้อเสนอแนะเศรษฐกิจบราซิลขยายตัว 2.9% ปรับเพิ่มจาก 2% จาก […]

ธนาคารกลางของบราซิล แจ้งว่า ประมาณการสําหรับ GDP ปี 2022 ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากการแก้ไขระเบียบวิธีซึ่งแสดงถึงผลลัพธ์ครึ่งปีแรกที่ดีขึ้น แต่ยังคงมุมมองของการชะลอตัวสําหรับปี 2023 โดยได้รับแรงหนุน จากการเข้มงวดทางการเงินรุนแรง ธนาคารกลางเห็นว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัว 2.9%ในขณะที่ ประมาณการการเติบโตสําหรับปีหน้า 2023 ยังคงอยู่ที่ 1.0% “การคาดการณ์ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะรวมกันในไตรมาสที่สี่ของปี2022 นี้และตลอดปี 2023 ซึ่งได้รับอิทธิพล จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่คาดการณ์ไว้และผลกระทบสะสมของนโยบายการเงินในประเทศบราซิล” ในขณะที่ นักเศรษฐศาสตร์เอกชนที่สํารวจโดยธนาคารกลางในการสํารวจรายสัปดาห์คาดการณ์ว่า GDP จะเพิ่มขึ้น 3.05% ในปี2022 และ 0.75% ในปี 2023 สําหรับนโยบายการเงินผู้บราซิลจะยังคงระมัดระวังเพื่อดูว่าการถือครองอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของประเทศที่ 13.75% สําหรับ “ระยะเวลานานพอสมควร” จะเพียงพอที่จะทําให้มั่นใจได้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะมาบรรจบกันหรือไม่ มิฉะนั้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจกลับมาอีกครั้ง ธนาคารกลางหยุดการเข้มงวดเชิงรุกชั่วคราว หลังจากเพิ่มขึ้น 12 ครั้งติดต่อกันซึ่งทําให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากระดับต่ําสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2% ในเดือนมีนาคม 2021 เพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ ธนาคารกลางบราซิลจะ “ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการพัฒนานโยบายการคลังในอนาคต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์และการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ โดยมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อในอนาคต” ความเห็นและข้อเสนอแนะเศรษฐกิจบราซิลขยายตัว […]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temporincididunt ut labore et dolore magnaaliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi utaliquip ex ea commodo consequat.Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiatnulla pariatur. Excepteur sintoccaecat cupidatat non proident, sunt in culpa […]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temporincididunt ut labore et dolore magnaaliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi utaliquip ex ea commodo consequat.Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiatnulla pariatur. Excepteur sintoccaecat cupidatat non proident, sunt in culpa […]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temporincididunt ut labore et dolore magnaaliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi utaliquip ex ea commodo consequat.Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiatnulla pariatur. Excepteur sintoccaecat cupidatat non proident, sunt in culpa […]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temporincididunt ut labore et dolore magnaaliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi utaliquip ex ea commodo consequat.Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiatnulla pariatur. Excepteur sintoccaecat cupidatat non proident, sunt in culpa […]