เกร็ดความรู้

รายงานผลการเข้าเยี่ยมชมงาน Cosmoprof Worldwide Bolona 2022 ณ เมืองโบโลญญา

ภาพรวมของงาน งาน Cosmoprof เป็นงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เครื่องสำอางและน้ำหอม สินค้าสปา บรรจุภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ/เครื่องใช้สำหรับมืออาชีพครบวงจรชั้นนำของโลก จัดขึ้นเดือนมีนาคมของทุกปี โดยมีคนในวงการความสวย ความงามและเครื่องสำอางจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาชมงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับงานอื่น ๆ ในยุโรป เนื่องจากความหลากหลายในตัวสินค้าและประเทศที่เข้าร่วมแสดงสินค้าซึ่งสามารถดึงดูดผู้ซื้อจากทั่วโลกโดยเฉพาะจากสหภาพยุโรป โดยสินค้าที่นำมาจัดแสดงจะเน้นสำหรับตลาดระดับกลาง-สูง มีการนำเสนอเทรนด์ เท่คโนโลยี และนวัตกรรมด้านความงามใหม่ๆ ที่มีความน่าสนใจ จึงทำให้งาน Cosmoprof เป็น International Hub ของสินค้าด้านความงาม งาน Cosmoprof Worldwide Bologna 2022 ครั้งที่ 53 ได้เลื่อนมาจัดในเดือนเมษายน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-17 โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคม Cosmetica talia และการสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ และสถาบันการค้าต่างประเทศ โดยงานมีการจัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องในด้านความสวย ความงาม ได้แก่ 1) งาน Cosmopack เป็นงานที่มีความสำคัญระดับนานาชาติที่ให้ความสำคัญต่อภาคการผลิต ส่วนผสม การผลิต ODM และ OEM อุปกรณ์ เครื่องจักร ตลอดจนการให้บริการอย่างครบวงจร …

รายงานผลการเข้าเยี่ยมชมงาน Cosmoprof Worldwide Bolona 2022 ณ เมืองโบโลญญา Read More »

เทรนด์สินค้าซอสและเครื่องปรุงรสปี 2565

ภาพรวมตลาดสินค้าซอสและเครื่องปรุงรสทั่วโลก ในปี 2564 ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจากปี 2565 ถึง 2573 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 5.6 ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตของตลาดซอสและเครื่องปรุงรสนี้ มาจากการรับรู้ถึงประโยชน์ของส่วนผสมที่เป็นเครื่องเทศและสมุนไพร รวมทั้ง แนวโน้มจำนวนคนที่ทำอาหารที่บ้านที่เพิ่มขึ้น จากแคมเปญต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้คนทำอาหารเองที่บ้านเพื่อลดความเครียด เป็นตัวขับเคลื่อนตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในตลาดโลกให้มีอัตราการเติบโตมากขึ้น โดยผู้บริโภคมีความเต็มใจที่จะจ่ายราคาพรีเมี่ยมสำหรับสินค้ารสชาติใหม่ๆ และลองสินค้าจากหลายเชื้อชาติมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสจากท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ได้รับการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น ซอสและเครื่องปรุงรสจากเอเชีย เช่น ไทย อินเดีย จีน และเวียดนามได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีเครื่องเทศและสมุนไพรมากมายที่ทำให้รสชาติเป็นเอกลักษณ์ ภาพรวมตลาดสินค้าซอสและเครื่องปรุงในสหรัฐฯ ในปัจจุบันผู้บริโภคในสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการสูง มีสารอาหารและวิตามินที่จำเป็นต่อ ร่างกาย รวมทั้ง ยังคำนึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีการนำสมุนไพรมาใช้สำหรับการประกอบอาหารเพิ่มมากขึ้น ตลาดสินค้าซอสและเครื่องปรุงรสก็เช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมามีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายในผลิตภัณฑ์ซอสและเครื่องปรุงรสของตลาดสหรัฐฯ โดยเทรนด์ของปี 2565 สำหรับซอสและเครื่องปรุงรส 5 ประเภทที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดสหรัฐอเมริกา มีดังนี้ ซอสและเครื่องปรุงรสที่มีส่วนผสมจากน้ำผึ้ง โดยเน้นรสชาติเผ็ดหวาน (sweet …

เทรนด์สินค้าซอสและเครื่องปรุงรสปี 2565 Read More »

เยอรมนีเริ่มกระบวนการปรึกษาหารือ “Cannabis – but safe” เตรียมพร้อมเปิดเสรีกัญชา

เยอรมนีภายใต้การนำของรัฐบาลผสมของพรรค SPD, Green และ FDP มีนโยบายเปิดเสรีกัญชา โดยรัฐบาลตกลงที่จะใช้มาตรการ “ควบคุมการจ่ายกัญชาเพื่อจุดประสงค์ด้านสันทนาการแก่ผู้ใหญ่ผ่านร้านค้าที่ได้รับอนุญาต” ภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน การขาย การซื้อ และการครอบครองกัญชาจะได้รับอนุญาต ซึ่งมีหลักการและเป้าหมายของกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าสุขภาพของผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงการคุ้มครองเด็กและเยาวชน การดำเนินการเปิดเสรีกัญชามีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน จึงจำเป็นต้องเตรียมการอย่างรอบคอบ ดังนั้นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเยาวชน สุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค การเพาะปลูก การค้า การเก็บภาษี ฯลฯ จะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในบริบทของกระบวนการปรึกษาหารืออย่างมีระบบ ภายใต้การนำของผู้แทนรัฐบาลกลางด้านนโยบายยาและสารเสพติด โดยมีกำหนดที่จะยื่นร่างพระราชบัญญัตินี้เร็วที่สุดภายในปีนี้ อย่างไรก็ตาม เราจะมั่นใจต่อมาตรการควบคุมการจ่ายกัญชาสำหรับผู้ใหญ่ในเยอรมนีได้อย่างไรว่า คนหนุ่มสาวและสุขภาพจะได้รับการคุ้มครอง และกฎเกณฑ์ใดที่ควรใช้ในอนาคตเกี่ยวกับการขายและการเพาะปลูกกัญชา กระบวนการปรึกษาหารือ “Cannabis – but safe” จะนำไปสู่คำตอบของคำถามเหล่านี้ กระบวนการปรึกษาหารือมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน และเสริมด้วยประสบการณ์ของประเทศอื่น ๆ และยังเป็นการสร้างพื้นที่ที่สามารถพูดคุย อภิปรายโต้แย้งข้อกังวลได้อย่างเปิดเผย ประเด็นสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับการจ่ายกัญชาแบบควบคุมจะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของภาคประชาสังคม กระบวนการปรึกษาหารือกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ ครั้งที่ 1 (วันที่ 14 มิ.ย. 2565) สุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 2 …

เยอรมนีเริ่มกระบวนการปรึกษาหารือ “Cannabis – but safe” เตรียมพร้อมเปิดเสรีกัญชา Read More »

เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมยายนต์ไทยปรับตัวสู่ตลาด EV

กระทรวงพลังงานสหรัฐฯเปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2564 ปรับเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าจากปี 2563 โดย All-Electronic Vehicle (EV) มียอดขายเพิ่มขึ้น 85% และรถยนต์ plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) มียอดขายเพิ่มขึ้น 138% ในขณะที่รถยนต์เครื่องยนต์สันดาบมียอดขายเพิ่มขึ้นเพียง 3% ประธานาธิบดี Joe Biden มีนโยบายผลักดันให้ส่วนแบ่งยอดขายรถฟ้าเป็น 50% ของยอดขายรถใหม่ทั้งหมดภายในปี 2573 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย  Build Back Better ที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง การสร้างสถานนีชาร์จรถไฟฟ้าทั่วสหรัฐฯ ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาใช้รถยนต์ EV มากขึ้น J.D. Power รายงานว่า 24% ของผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่กำลังตัดสินใจซื้อรถคันใหม่จะเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า สูงขึ้นจากปีก่อน 4% โดยมีหลายปัจจัยหลักคือ ผู้ผลิตรถยนต์หลายค่ายเริ่มมีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ ที่ตอบสนองการใช้งานได้หลายกลุ่มลูกค้ามากขึ้น อาทิ รถกระบะไฟฟ้า นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่าผู้ใช้รถที่ต้องขับรถไปทำงานบ่อยมักเริ่มสนใจรถยนต์ EV มากขึ้น …

เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมยายนต์ไทยปรับตัวสู่ตลาด EV Read More »

ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงยูเครนโตสวนกระแสกลางภาวะสงคราม

The Baltic Times สื่อด้านเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มประเทศบอลติกได้เปิดเผยว่า ในงานแสดงสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงนานาชาติ InterZoo 2022 ณ เมือง Nuremberg ประเทศเยอรมัน หนึ่งในงานแสดงสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา Kormotech LLC ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมวจากยูเครน นับเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการจับตามองจากสื่อต่างประเทศ เนื่องจากภาวะสงครามที่ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงในตลาดเริ่มมีการผลิตลดลง ทั้งนี้ Kormotech LLC ได้เปิดเผยถึงผลประกอบการบริษัทในช่วงภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนว่า บริษัทฯ ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 5 ของบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงโลก และมีมูลค่าของบริษัทอยู่ในอันดับที่ 61 ของโลก จากการจัดอันดับของ Petfood Industry Kormotech LLC มีตราสินค้าในเครือ อาทิ Optimeal, Club 4 Paws, Miau!, My love และ Master รวมถึง …

ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงยูเครนโตสวนกระแสกลางภาวะสงคราม Read More »

ตลาดการค้าเพชรยูเออีเติบโตต่อเนื่อง

Dubai Multi Commodities Centre (OMCC) ซึ่งเป็นเขตปลอดภาษี (Free Zone) ของรัฐบาลดูไบ และเป็นหน่วยงานดูแลการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ของรัฐบาลดูไบ เปิดเผยมูลค่าการซื้อขายเพชรดิบที่ยังไม่ได้เจียระไน (rough diamond) และเพชรเจียระไน (polished) รวมมูลค่ากว่า 11 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (40.4 พันล้านเดอร์แฮม) ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ช่วงไตรมาสที่ 1 ในปีนี้ คิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 36 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 ซึ่งเป็นการยืนยันสถานะของดูไบในฐานะศูนย์กลางการค้าเพชรชั้นนำของโลก การเติบโตของเพชรเจียระไน การเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของเพชรเจียระไนที่มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 หรือคิดเป็นมูลค่าซื้อขายที่ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงไตรมาสแรกปี2565 ส่งผลให้ยูเออีเป็นศูนย์กลางค้าเพชรที่และแสดงให้เห็นถึงความสามารถของดูไบในการเป็นศูนย์กลางการจัดจำหน่ายที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ตามรายงานผลการค้าเพชรปี 2564 ระบุยูเออีมียอดการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพชรดิบเพิ่มขึ้นแตะ 22.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯส่งผลให้ยูเออีก้าวเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าเพชรดิบใหญ่ที่สุดของโลก ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสแรกปี 2565 ที่มีอัตราขยายตัวที่ประมาณร้อยละ 20 (YoY) หรือคิดเป็นมูลค่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯโดยเป็นการค้าจากแอฟริกาและยุโรปมีสัดส่วนรวมกันเป็นร้อยละ 96 ของการค้าเพชรดิบยูเออีในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 VALUE OF ROUGH …

ตลาดการค้าเพชรยูเออีเติบโตต่อเนื่อง Read More »

Covid-19 เปลี่ยนพฤติกรรมชาวอิตาเลียนเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

การใช้ชีวิตในทุกๆ ด้านของชาวอิตาเลียน รวมถึงพฤติกรรมบนโลกดิจิทัล นับตั้งแต่การซื้อของออนไลน์ การทำธุรกรรมและการใช้บริการจากหน่วยงานรัฐ ไปจนถึงการทำงานออนไลน์ พฤติกรรมใหม่เหล่านี้เป็นผลมาจากความจำเป็นที่ถูกกำหนดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด ทั้งการทำงานจากที่บ้านและการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งจะยังดำเนินต่อไปในอนาคต เช่น การใช้บริการส่งอาหารที่บ้าน หรือการใช้บริการจากภาครัฐผ่านแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้ แม้ว่าชาวอิตาเลียนจะส่งเสริมการทำงานจากที่บ้าน การจับจ่ายใช้สอยออนไลน์ และการใช้บริการจากหน่วยงานรัฐผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ในขณะเดียวกันชาวอิตาเลียนมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้เวลาส่วนใหญ่บนโลกออนไลน์อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสุขภาพ จากรายงานการสำรวจของ Altroconsumo เกี่ยวกับพฤติกรรมใหม่บนโลกดิจิทัลของชาวอิตาเลียนหลังสถานการณ์ Covid-19 จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 18-74 ปี จำนวน 1,032 คน ทั่วประเทศ แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้นำชาวอิตาเลียนเข้าสู่ยุคดิจิทัลใหม่อย่างรวดเร็ว จากการเสนอบริการออนไลน์ต่างๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายในช่วง lockdown และเวลาที่ใช้บนโลกออนไลน์มากขึ้น ซึ่งสุดท้ายแล้วไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อการจัดระเบียบงานและชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วย นอกจากนี้ ในแง่ของพฤติกรรมดิจิทัล การแพร่ระบาดยังก่อให้เกิดพฤติกรรมใหม่บางอย่างเป็นครั้งแรกที่จะยังดำเนินต่อไปในอนาคต และจะกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในชีวิตประจำวัน เช่น การซื้อของหรือการสื่อสารออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ 21% ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ซื้ออุปกรณ์ใหม่สำหรับการใช้งานกับอินเทอร์เน็ตในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยเฉพาะแล็ปท็อปหรือแท็ปเล็ต สำหรับการทำงานจากที่บ้านหรือการเรียนการสอนทางไกล (ในบรรดาผู้ที่ซื้ออุปกรณ์ใหม่ 34% เป็นผู้ที่มีลูก และ …

Covid-19 เปลี่ยนพฤติกรรมชาวอิตาเลียนเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างรวดเร็ว Read More »

ส่งสินค้ามาฝากขายที่ออสเตรียต้องคิดราคาอย่างไร

การกำหนดราคาสินค้าเป็นหัวใจของการจำหน่ายสินค้า ซึ่งหลักสำคัญที่สุดคือการครอบคลุมต้นทุนทั้งหมดและมีกำไร ขณะที่ราคาต้องเป็นที่ยอมรับได้จากลูกค้า ในส่วนของการส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศโดยปกติมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาในส่วนของค่าขนส่งและภาษีในประเทศปลายทาง สำหรับสินค้าบางประเภท อาทิ สินค้าแฟชั่น ผู้นำเข้าในออสเตรียไม่นิยมซื้อขาดแต่ใช้รูปแบบการฝากขาย ผู้ประกอบการไทยจึงต้องส่งสินค้ามาในราคาขายส่ง ซึ่งเป็นยอดเงินที่เจ้าของสินค้าจะได้รับหากสินค้าชิ้นนั้นถูกจำหน่าย ส่วนราคาจำหน่ายแก่ลูกค้าสามารถคำนวณได้จากการนำราคาขายส่งบวกกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมา ได้แก่ ภาษีอากรขาเข้าประเทศออสเตรีย และค่าฝากขายหรือที่มักเรียกกันว่าค่าคอมมิชชั่น จากนั้นจึงนำยอดนี้ไปคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงจะได้ราคาจำหน่ายที่ครอบคลุมต้นทุนหลัก ๆ นอกจากต้นทุนเหล่านี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าส่งคืนสินค้าที่ไม่สามารถจำหน่ายได้  และค่าความเสี่ยงอื่น ๆ  ซึ่งผู้ประกอบการสามารถบวกเพิ่มในราคาจำหน่ายได้ตามเหมาะสม อย่างไรก็ดี หากกำหนดราคาสูงเกินไปก็อาจส่งผลให้ไม่สามารถจำหน่ายสินค้านั้นได้ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสำนักงานฯ การส่งของมาฝากขายในออสเตรียผู้ประกอบการต้องตกลงเงื่อนไขกับร้านที่ฝากขายให้ชัดเจน หรือมีการทำสัญญา โดยเฉพาะการกำหนดสัดส่วนค่าฝากขายที่ต้องบวกเพิ่ม การจ่ายเงินซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราและค่าโอนเงิน นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้าซึ่งอาจต้องคืนเงินให้แก่ลูกค้าเต็มจำนวน นโยบายการลดราคาสินค้า การส่งกลับสินค้าที่จำหน่ายไม่หมด ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ ซึ่งรวมถึงภาษีอากรขาเข้าประเทศไทยด้วย ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา (มิถุนายน 2565) _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2

รายงานการเข้าชมงานแสดงสินค้า CIBUS International Food Exhibition 2022

ภาพรวมของงาน งานแสดงสินค้า CIBUS เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่สำคัญอันดับต้นในอิตาลีและมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ โดยนับเป็นงานแสดงสินค้าอาหาร Made in Italy ที่มีความสำคัญมากที่สุดในระดับชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมและความเป็นเลิศของอาหารอิตาเลียน และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะเจรจาการค้าและเลือกซื้อสินค้าใหม่ ๆ ในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นโอกาสในการศึกษาแนวโน้มตลาดและผู้บริโภค จัดขึ้นทุกสองปี ณ ศูนย์แสดงสินค้า Parma เมืองปาร์มา สลับกับงาน Tuttofood ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่สำคัญที่สุดของอิตาลีในระดับนานาชาติ จัดขึ้น ณ เมืองมิลาน งาน CIBUS 2022 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 ใน 8 อาคารแสดงสินค้า แบ่งตามประเภทของสินค้า รวมพื้นที่จัดแสดงขนาด 135,000 ตารางเมตร จัดขึ้นโดยบริษัท Fiere di Parma SpA โดยความร่วมมือกับ Italian Trade Agency ซึ่งดำเนินกิจกรรม In-coming mission สำหรับผู้ซื้อและสื่อด้านอาหารจาก 42 ประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดในประเทศและต่างประเทศ การจัดงานครั้งนี้ เน้นคีย์เวิร์ดสำคัญ …

รายงานการเข้าชมงานแสดงสินค้า CIBUS International Food Exhibition 2022 Read More »

สถานการณ์ข้าวในตลาดสหราชอาณาจักร

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ด้านตลาดข้าวในตลาดสหราชอาณาจักรในช่วงก่อนหน้าได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมปรุงอาหารน้อยลงจากที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ค้าต้องลดราคาขายปลีกข้าวถุงลดลงเฉลี่ย 5.2% ในปี 2021 แต่ในปี 2022 ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวโน้มที่ความต้องการข้าวจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการข้าวเพื่อเป็นทางเลือกทดแทนข้าวสาลีซึ่งได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ในยูเครน และการประกาศงดการส่งออกธัญพืชของอินเดีย ซึ่งล้วนจะเป็นปัจจัยให้มีความต้องการข้าวในตลาดโลกมากขึ้นและราคาก็อาจสูงขึ้นไปด้วย สินค้าในสหราชอาณาจักรได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งสินค้าจากเอเชียเพิ่มสูงขึ้นถึง 1,000% ในช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ค่าต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น 9% ในเดือนเมษายน และค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรต้องวางแผนการใช้จ่ายค่าอาหารอย่างระมัดระวังและจะส่งผลต่อประเภทข้าวที่เลือกซื้อ เช่น เปลี่ยนจากการเลือกซื้อข้าวสำเร็จรูปเป็นข้าวสาร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของตลาดข้าวและอาหารเส้นยังคงมีผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่ยังพิจารณาคุณภาพสินค้าก่อนราคาจึงยังเป็นโอกาสของผู้ผลิตที่จะยังคงวางจำหน่ายสินค้า premium ที่มีจุดขายในเรื่องสุขภาพ ที่มาของสินค้า ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาการตลาด Kantar มีข้อมูลจากการสำรวจในเดือนมีนาคม 2565 พบว่า หลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้คนมีแนวโน้มปรุงอาหารจากที่บ้านน้อยลงเนื่องจากผู้บริโภคมองหาโอกาสในการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายสินค้าข้าวและเส้นลดลง 11.3% หรือ 648.2 ล้านปอนด์ โดยราคาข้าวบรรจุถุงโดยเฉลี่ยลดลง 1.6% ในขณะที่ข้าวสำเร็จรูป (Pouch rice) มียอดขายลดลงถึง 5.2% หรือ 15 pence ต่อหนึ่งกิโลกรัม ในขณะที่ข้าวบรรจุ Bulk มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง …

สถานการณ์ข้าวในตลาดสหราชอาณาจักร Read More »