เกร็ดความรู้

แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในสหรัฐฯ

เมื่อถึงช่วงใกล้เทศกาลสิ้นปีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มักจะออกมาเปิดเผยผลการสำรวจและทิศทางแนวโน้มของตลาดอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ Mr. Louis Biscotti นักหนังสือพิมพ์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในสหรัฐฯ ได้เปิดเผยแนวโน้มทิศทางตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของสหรัฐฯ สำหรับปี 2565 และในอนาคตผ่านนิตยสาร Forbes โดยสามารถสรุปได้ 5 แนวโน้มหลักที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ เทคโนโลยีทันสมัยจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมอาหาร โดยคาดว่ากลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะเลือกใช้เทคโนโลยีทันสมัย เช่น ระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติ ระบบการขนส่งผ่านโดรน ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบร้านค้าปลีกอัจฉริยะ และระบบการเก็บข้อมูลลักษณะ Blockchain ในกิจการมากขึ้น ดังเช่นในปัจจุบันที่บริษัท Kroger ผู้ประกอบการจำหน่ายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในสหรัฐฯ ได้ตระหนักถึงแนวโน้มดังกล่าวและได้เริ่มพัฒนาระบบให้บริการอัจฉริยะร่วมกับบริษัท Ocado เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคต สินค้าโปรตีนจากพืชและจากเซลล์จะยังคงขยายตัว แม้ว่ากระแสความนิยมสินค้ากลุ่มโปรตีนจากพืช (Planted- Based) และโปรตีนจากเซลล์ (Cell-Based) จะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่คาดว่าจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงเล็กน้อยในอนาคต อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคชาวอเมริกันในตลาดจะยังคงมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านความยั่งยืน (Sustainability) และให้การสนับสนุนกลุ่มกิจการที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) …

แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในสหรัฐฯ Read More »

Social Media ยอดนิยมของชาวอเมริกันในปี 2022 

1. ลักษณะโดยรวมของการใช้ Social Media ของคนอเมริกันและนักการตลาด ร้อยละ 82 ของคนอเมริกันอายุระหว่าง 18 – 49 ปี ใช้ Social Media อย่างน้อย 1 ช่องทาง (Pew Research Center) ช่องทางการตลาดที่สำคัญสูงสุดที่นักการตลาดใช้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย คือ Social Media การวิจัยเป้าหมายผู้ใช้ Social Medial ของนักการตลาดในปี 2021 พบว่า ร้อยละ 84 ของนักการตลาดตั้งเป้าหมายไปที่กลุ่ม Millennials รองลงมาคือ Gen X (ร้อยละ 52), Gen Z (ร้อยละ 22) และ Baby Boomers (ร้อยละ 14) นักการตลาดส่วนใหญ่ระบุว่า การสร้างคอนเทนต์ที่เป็นวีดิโอสั้น ๆ ได้รับความนิยมบริโภคมากที่สุดในกลุ่ม Gen X, …

Social Media ยอดนิยมของชาวอเมริกันในปี 2022  Read More »

ตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวสูง

ผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์ในตลาดสหรัฐฯ คาดว่า สัดส่วนยอดจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicles หรือ EVs) ในสหรัฐฯ จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของยอดจำหน่ายรถยนต์ทั้งหมดในสหรัฐฯ ภายในปี 2573 โดยแนวโน้มดังกล่าวเป็นไปตามทิศทางนโยบายด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประธานาธิบดีโจ ไบเดนในปัจจุบัน รายงานการสำรวจตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ประจำปีครั้งที่ 22 โดยบริษัท KPMG (KPMG’s 22nd annual Global Automotive Executive Survey) ซึ่งได้เก็บข้อมูลจากการสอบถามผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผลิตและจำหน่ายรถยนต์รายใหญ่ทั่วโลกมากกว่า 1,100 รายระบุว่า กลุ่มผู้บริหารในอุตสาหกรรมพยากรณ์ สัดส่วนยอดจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในสหรัฐฯ จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 52 ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกับประเทศจีน และญี่ปุ่นที่มีอัตราการขยายตัวของตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสูงในปัจจุบัน โดยผลการสำรวจดังกล่าวอาจจะสวนทางกับอัตราการเพิ่มจำนวนของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Adoption Rate) ในสหรัฐฯ ในปัจจุบันที่ยังมีสัดส่วนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าน้อยในประเทศเมื่อเทียบกับประเทศอื่นโดยเฉพาะจีน อย่างไรก็ตาม จากนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ได้แถลงกำหนดเป้าหมายการเพิ่มจำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดในสหรัฐฯ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายรถยนต์รายใหญ่ในตลาดต่างขานรับกับนโยบายดังกล่าว โดยบริษัท Ford Motor และบริษัท General Motor ตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนยอดจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นร้อยละ 40 และ ร้อยละ 50 ตามลำดับภายในปี …

ตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวสูง Read More »

เศรษฐกิจเซอร์เบีย Q3/64 ฟื้นตัวดี ด้วยแรงหนุนการบริโภคในประเทศและการลงทุน คาด GDP ปี 64 โต 6-7.5%

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน สำนักงานสถิติแห่งชาติเซอร์เบียเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเซอร์เบียประจำไตรมาส 3/2564 ขยายตัว 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และขยายตัว 1.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยที่ในไตรมาส 2/2564 GDP เซอร์เบียขยายตัว 13.7% ทั้งนี้ GDP เซอร์เบียปี 2563 หดตัว 1.1% การขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้เป็นผลมาจากการเติบโตของมูลค่าเงินส่งกลับบ้านของแรงงานในต่างประเทศ (Remittances) และมูลค่าเพิ่มทางการค้าของภาคบริการ ได้แก่ อุตสาหกรรมการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า และที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ที่ 17% มูลค่าเพิ่มทางการค้าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีอัตราการเติบโตสูง ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ขยายตัว 15.8% และกิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และทางเทคนิค (เช่น การออกแบบเฉพาะด้าน ธุรกิจให้คำปรึกษา การแปล รวมถึงกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (เช่น การให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานจัดหางาน ธุรกิจนำเที่ยว รักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด บริหารสำนักงาน ธุรกิจ …

เศรษฐกิจเซอร์เบีย Q3/64 ฟื้นตัวดี ด้วยแรงหนุนการบริโภคในประเทศและการลงทุน คาด GDP ปี 64 โต 6-7.5% Read More »

“BEYOND MEAT” วางแผนลุยตลาด FAST FOOD

Beyond Meat, Inc. เป็นหนึ่งในบริษัทที่ปฏิวัติวงการอาหารโดยการนำโปรตีนจากพืชมาใช้ประกอบอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ โดยปราศจาก GMOs และส่วนผสมทางวิศวกรรมชีวภาพ ฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะ หรือคอเลสเตอรอล โดยผลิตภัณฑ์ Beyond Meat ได้รับการออกแบบให้มีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่คล้ายกับเนื้อจากสัตว์ ส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยความมุ่งมั่นของแบรนด์ Beyond Meat คือ Eat What You Love ตลาด Plant based ในสหรัฐฯ มีมูลค่าประมาณ 210 พันล้านบาท (7 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และน่าจะมีการขยายตัวถึง 4,860 พันล้านบาท (162 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี 2573 โดยสินค้าที่เป็นที่นิยมในกลุ่มนี้แบ่งตามหมวดอาหาร คือ สินค้าทดแทนเนื้อสัตว์ สินค้าทดแทนนมและไข่และสินค้าทดแทนอาหารทะเล ในปีหน้านี้ บริษัท Beyond Meat มีแผนการที่จะบุกตลาดอาหารจานด่วน (fast food) อย่างเต็มรูปแบบและได้มีการนำทีมผู้บริหารจากบริษัท Tyson Foods ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อไก่มาร่วมทีม โดยมีนาย Doug …

“BEYOND MEAT” วางแผนลุยตลาด FAST FOOD Read More »

แนวโน้มการเติบโตของ Plant-based Food ในเนเธอร์แลนด์

Plant-based Food คืออาหารที่ทำมาจากพืชอย่างน้อย 95% เช่น พืชตระกูลถั่ว เมล็ดพืช ธัญพืช เห็ด สาหร่าย เป็นต้น และให้โปรตีนสูง มีการพัฒนารสชาติ กลิ่น และสีสันให้เหมือนผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ไม่อยากบริโภคเนื้อสัตว์หรือต้องการลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ นับเป็นเทรนด์การบริโภคอาหารแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ แม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะมีพื้นที่ขนาดเล็กแต่ด้วยเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมที่เหนือชั้น ทำให้เนเธอร์แลนด์เป็นผู้เล่นขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารโลก ในปี 2564 รัฐบาลเนเธอร์แลนด์หันมาให้ความสำคัญกับตลาดสินค้า Plant-based Food เป็นอย่างมาก โดยมีการหารือร่วมกับธนาคารดัตช์รายใหญ่ 8 แห่ง เพื่อออกนโยบายสนับสนุนการลงทุนให้กับธุรกิจนี้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศมากขึ้น รัฐบาลมุ่งหวังว่าการลงทุนครั้งใหญ่นี้จะทำให้ Plant-based Meat เข้ามามีบทบาทและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจากตลาดเนื้อสัตว์มากขึ้น ปัจจัยหลักที่ทำให้รัฐบาลหันมาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคให้ความสำคัญและใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น และเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคมาสู่การรับประทาน Plant-based Food มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษานาน และมักไม่ค่อยขาดตลาด เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เป็น Animal-based Foodนอกจากนี้ 1 ใน 4 ของผู้บริโภคในสหภาพยุโรปมีความตั้งใจที่จะลดการบริโภคเนื้อสัตว์ให้ได้ภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพเป็นอันดับต้นๆ กระแส …

แนวโน้มการเติบโตของ Plant-based Food ในเนเธอร์แลนด์ Read More »

ห้าง T&T Supermarket รุกขยายสาขาในรัฐควิเบกตามกระแส Immigration

ห้าง T&T Supermarket เป็นห้างค้าปลีกสินค้าอาหารเอเชีย (Asian Supermarket) ที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา ปัจจุบันมีจำนวน 29 สาขาทั่วประเทศ เน้นเจาะกลุ่มชาวแคนาดาเชื้อสายเอเชียที่ปัจจุบันส่วนใหญ่อาศัยในรัฐออนแทริโอ (เมืองโทรอนโต) รัฐบริติชโคลัมเบีย (เมืองแวนคูเวอร์) และอัลเบอร์ต้า (เมืองแคลการี) ตามลำดับ โดยล่าสุดได้มีแผนที่จะเปิดสาขาแรกในรัฐควิเบกซึ่งป็นรัฐใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก ในอดีตตลาดกลุ่มชาวเอเชียในรัฐควิเบกไม่ได้มีจำนวนมาก แต่ด้วยนโยบาย Immigration ที่แคนาดาเปิดรับชาวต่างชาติย้ายถิ่นฐานมาแคนาดาทำให้จำนวนประชากรชาวแคนาดาเชื้อสายเอเชียได้เริ่มขยายไปรัฐควิเบกมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ชาวแคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศสที่อาศัยในอยู่ในรัฐในควิเบก โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่คนผิวขาว ได้เปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยเฉพาะวัฒนธรรมในด้านอาหารที่ชอบหันมาทดลอง และนิยมอาหารนานาชาติมากขึ้น ทำให้เกิดโอกาสสำหรับห้างค้าปลีกสินค้าอาหารเอเชียมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าหลากหลายของผู้บริโภคได้มากขึ้นอีกด้วย ในอดีตตลาดควิเบกที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 7 ล้านคน (จากจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ 38 ล้านคน) เป็นตลาดที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เหมาะกับวัฒนธรรมอาหารชาวตะวันตกมากกว่า และมีชาวเอเชียอาศัยอยู่จำนวนน้อย เนื่องจากชาวเอเชียที่ย้ายมาแคนาดาในยุคแรกๆ อาจคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาฝรั่งเศส (รัฐควิเบกใช้ภาษาฝรั่งเศสภาษาหลักและภาษาราชการ) แต่ด้วยสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป เปิดรับความแตกต่างของวัฒนธรรม ยอมรับความหลากหลายมากขึ้น ทำให้เกิดโอกาสกับสินค้าอาหารเอเชียมากขึ้น ผู้บริหารห้าง T&T ได้กล่าวว่าสาขาที่เมืองออตตาวา (เมืองหลวงแคนาดา) มีพรมแดนติดกับรัฐควิเบกพบว่า บริเวณที่จอดรถของห้างในสาขานั้น จะเห็นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่เดินทางมาจากรัฐควิเบกจำนวนมาก มาจับจ่ายในสาขานั้น ที่ต้องเดินทางข้ามรัฐเพื่อมาซื้อสินค้าอาหาร วัตุถุดิบอาหารเอเชียจากสาขาที่กรุงออตตาวา …

ห้าง T&T Supermarket รุกขยายสาขาในรัฐควิเบกตามกระแส Immigration Read More »

รัฐบาลโปแลนด์เตรียมรับมือภาวะเงินเฟ้อ

Mr. Mateusz Morawiecki นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ ได้ประกาศมาตรการ Anti-inflation shield ในวงเงินงบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเงินเฟ้อของโปแลนด์ที่สูงที่สุดในรอบ 20 ปี โดยเตรียมประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวประกอบด้วย มาตรการด้านภาษีและการให้เงินสนับสนุน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ – มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 เดือน (เริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป) และยกเลิกอัตราภาษีการค้า (retail taxes) ในต้นปี 2565 – มาตรการปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของก๊าซหุงต้มและระบบทำความร้อน รวมถึงค่าบริการไฟฟ้าจากร้อยละ 23 เหลือร้อยละ 8  และยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามิตภาคครัวเรือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2565 – มาตรการใช้เงินช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในวงเงินระหว่าง 4,000 – 11,500 บาทต่อปี …

รัฐบาลโปแลนด์เตรียมรับมือภาวะเงินเฟ้อ Read More »

ผู้จัดงานแสดงสินค้า Comexposium ร่วมมือกับ Webhelp สร้าง marketplace ของตนเอง

บริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้าฝรั่งเศสรายใหญ่ Comexposium ซึ่งจัดงานแสดงสินค้าในหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาหาร แฟชั่น และกีฬา ได้ร่วมมือกับบริษัท Webhelp ผู้เชี่ยวชาญด้านลูกค้าสัมพันธ์สร้าง Marketplace ขนาดใหญ่เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการพบปะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าของตนอย่างเป็นประจำ บริษัท Comexposium ผู้จัดงานแสดงสินค้าสำคัญในฝรั่งเศส เช่น Equip’Auto (ประดับยนต์) Bijorhca (เครื่องประดับ) Vinexpo (ไวน์) Who’s Next (เสื้อผ้าและแฟชั่น) Sport-Achart (สินค้ากีฬา) Foire de Paris (สินค้าอุปโภคบริโภค) งานเกษตรแฟร์ งานมหกรรมการศึกษา งานท่องเที่ยว  ซึ่งแต่เดิมได้เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองทางศาลเพื่อฟื้นฟูกิจการในช่วงวิกฤตการณ์ Covid-19 ในปี 2020-2021 ได้กลับคืนสู่เวทีแห่งการค้าอีกครั้งโดยได้สร้าง marketplace ใหม่ในกลุ่มสินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร แฟชั่น และ กีฬา โดยได้ร่วมมือกับบริษัท Webhelp ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์ในการสร้าง marketplace ให้กับตลาดกลางแห่งกรุงปารีส Mr Renaud Hamaide …

ผู้จัดงานแสดงสินค้า Comexposium ร่วมมือกับ Webhelp สร้าง marketplace ของตนเอง Read More »

เทศกาล Black Friday ในฝรั่งเศสกลายเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้บริโภคในการซื้อของขวัญเทศกาลคริสต์มาส

นับตั้งแต่ Amazon ได้นำเทศกาลลดราคาสินค้า Black Friday เข้าสู่ตลาดฝรั่งเศส เทศกาลดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและขยายระยะเวลานานขึ้น ภายใน 7 ปีที่ผ่านมายอดการซื้อสินค้าในช่วง Black Friday เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่าตัว และห้างร้านต่าง ๆ ใช้โอกาสดังกล่าวในการสร้างยอดขายจากเดิมที่มีเพียงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ ปัจจุบันสินค้าลดราคาในเทศกาลยังรวมไปถึงสินค้าอาหาร สินค้าเครื่องประดับ และสินค้าเสื้อผ้าด้วย เทศกาลลดราคาสินค้า Black Friday ในฝรั่งเศส เริ่มทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยกลายมาเป็นช่วงลดราคาสินค้าสำคัญที่ผู้บริโภคหลายคนเฝ้ารอ โดย Black Friday มีขึ้นระหว่างช่วงลดราคาสินค้าปกติตามกฎหมายของฝรั่งเศส 2 ครั้ง ได้แก่การลดราคาฤดูร้อนในช่วงกรกฎาคม และการลดราคาฤดูหนาวในช่วงมกราคมของทุกปี ซึ่งในช่วงหลังมาเป็นโอกาสที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่จับจ่ายสินค้าเพื่อมอบเป็นของขวัญในเทศกาลคริสต์มาส เช่น ของเล่น เสื้อผ้า และเครื่องประดับ ตลอดจนจับจ่ายสินค้าอาหาร ที่บริโภคกันมากในช่วงคริสต์มาส เช่น ฟัวกราส์ กุ้งล็อบสเตอร์  (อาหารตามประเพณีมื้ออาหารคืนก่อนวันคริสต์มาส) จากเดิมเทศกาลดังกล่าวกินระยะเวลาเพียง 4 วัน นับจากวันศุกร์หลังเทศกาล Thanksgiving ไปจนถึงวันจันทร์ถัดไป ในปัจจุบันเทศกาล Black …

เทศกาล Black Friday ในฝรั่งเศสกลายเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้บริโภคในการซื้อของขวัญเทศกาลคริสต์มาส Read More »