กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการในภูมิภาคสู่ตลาดต่างประเทศ ในรูปแบบการให้ข้อมูลและคำปรึกษาเชิงลึกโดยเน้นพื้นที่เป้าหมาย

หากท่านกำลังสนใจที่จะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ หรือสนใจขยายตลาดการค้าไปในประเทศต่างๆ แต่ไม่แน่ใจว่าจะหาข้อมูลได้จากที่ไหน สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ ๑ และ ๒ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รวบรวมข้อมูลการค้าในต่างประเทศ จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั่วโลก และกฎระเบียบการค้าในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา พร้อมสถานการณ์การค้าที่อัพเดทอย่างสม่ำเสมอ โดยท่านสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ https://omd2manual.com และสามารถสมัครสมาชิก www.ditp-overseas.com เพื่อติดตามข่าวสารและกิจกรรมส่งเสริมการค้าจากกรมได้ #MOC #DITP #TradeInformation

เมื่อการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องเล่นๆในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูตลาดเกมออนไลน์ในสหรัฐอเมริกากันค่ะทุกวันนี้ ตลาดเกมออนไลน์ได้กลายเป็นตลาดที่ไม่ได้จำกัดแค่เพียงวัยรุ่นหรือวัยเด็กเท่านั้นแต่ยังมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในทุกวัยและสินค้าที่มีศักยภาพในการต่อยอดทางการค้าก็ไม่ได้มีเพียงแต่ตัวเกมเท่านั้นยังมีสินค้าลิขสิทธิ์อีกมาก ซึ่งบอกได้เลยว่า มีศักยภาพและโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยอีกมากมายไปติดตามกันได้เลยค่ะ_____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e#DITP #OMD2 #สพต2 #TradeInformation #USA #GameOnline

เมื่อโลกเราใบเล็กลง วัฒนธรรมที่มีการแลกเปลี่ยนกันมากที่สุดของชาวโลกอย่างหนึ่งคือวัฒนธรรมการกิน ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องปรุงรสมากมายหลากหลายสัญชาติ ผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลังแพร่ระบาดที่มีความคุ้นชินกับการรับประทานอาหารที่บ้านมากขึ้น ก็เริ่มมองหาเครื่องปรุงรส หรือซอสปรุงรสที่หลากหลาย มีความต้องการที่ปรับเปลี่ยนไปเพื่อสร้างรสชาติแปลกใหม่ ในข้อมูลการค้าเรื่องนี้ เราได้เทรนด์ของซอสปรุงรสแบบเจาะลึก เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารไทย ได้วิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น _____________________________________________ Website : http://ditp-overseas.com Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas Youtube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2 #TradeInformation #Netherland #Food

เราจะพาทุกท่านไปเจาะตลาดการแพทย์ในประเทศชิลี ซึ่งได้ชื่อว่ามีระบบสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์ดีที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคลาตินอเมริกา รัฐบาลชิลีมีความพยายามในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ในประเทศ และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศด้านบริการสุขภาพ ทำให้มีความต้องการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และที่น่าสนใจคือ ชิลีมีการนำเข้าเวชภัณฑ์จากไทยเป็นลำดับที่ 4 จาก 69 ประเทศทั่วโลก ด้วยข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ชิลี ทำให้อุปกรณ์การแพทย์ภายใต้พิกัดศุลกากร 9018, 9019 และ 9022 ที่ส่งออกไปชิลีจะได้รับการยกเว้นภาษีอากร เราจึงรวบรวมข้อมูลการค้าตลาดเครื่องมือแพทย์มาให้ผู้ประกอบการไทยได้พิจารณาและวางแผนในการขยายตลาดการค้านะคะ ___________________________________________ Website : http://ditp-overseas.com Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas Youtube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2 #TradeInformation #Chile #MedicalService

ในวิกฤติยังมีโอกาสเสมอ แม้ในขณะนี้ สหรัฐอเมริกาจะเผชิญกับปัจจัยลบหลายด้าน แต่ก็ยังมีกำลังซื้อสำหรับตลาดสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ เพราะรูปแบบการดำเนินชีวิต และไลฟ์สไตล์ที่มีการปรับเปลี่ยนนับจากช่วงเวลาการแพร่ระบาด อีกทั้งในปีนี้ ยังมีมูลค่าการนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เราจึงรวบรวมเทรนด์และพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของชาวสหรัฐฯมาให้ผู้ประกอบการได้ลองพิจารณาเพื่อศึกษาหาโอกาสในการเจาะตลาดกันนะคะ ___________________________________________ Website : http://ditp-overseas.com Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas Youtube : https://bit.ly/36fT76e  #DITP #OMD2 #สพต2 #TradeInformation #USA #Hospitality

โคลอมเบีย จัดเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ ที่มีการขยายตัวของเมืองใหญ่อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วิถีการใช้ชีวิตของประชากรในเมืองเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงนี้รวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และความต้องการอาหารแปรรูป ก่อใ้ห้เกิดโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการไทยซึ่งขึ้นชื่อด้านอุตสาหกรรมอาหาร และเป็นแหล่งนำเข้าอาหารสำคัญของหลากหลายประเทศ เราจึงรวบรวมรายละเอียดเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทำการวิเคราะห์เพื่อเตรียมตัวขยายตลาดการค้าสากลเพิ่มเติมอย่างยั่งยืนต่อไป ___________________________________________ Website : http://ditp-overseas.com Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas Youtube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2 #TradeInformation #Colombia #FoodIndustry

จากประเทศที่เป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เมื่อเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับโครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนไป จึงนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ และความต้องการของบรรจุภัณฑ์ที่ต่างไปจากเดิม ไม่เพียงแต่กระทบต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โดยตรงเท่านั้น แต่ยังกระทบถึงผู้ส่งออก รวมถึงผู้ส่งออกไทยที่ส่งสินค้า หรือสนใจส่งสินค้าไปยังสเปน เราจึงรวบรวมสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของความต้องการใช้งานบรรจุภัณฑ์ในสเปน มาให้ผู้ประกอบการไทยได้ทำการศึกษา ___________________________________________ Website : http://ditp-overseas.com Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas Youtube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2 #TradeInformation #Spain #BCGEconomy

สหรัฐอเมริกา จัดเป็นประเทศที่มีฐานผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก และหลากหลาย นับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภค เราจึงรวบรวมบทวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้มีความเข้าใจ และพัฒนาต่อยอดการค้า และทำการเจาะตลาดสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าการค้าไทยต่อไปในอนาคต  ___________________________________________ Website : http://ditp-overseas.com Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas Youtube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2 #TradeInformation #USA #ConsumerTrend

สาร CBD คืออะไร และมีความแตกต่างในการสกัดจากกัญชา และกัญชง อย่างไร? ข้อมูลควรรู้ เพื่อการเตรียมความพร้อมและ โอกาสทางการค้าด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาร CBD ในสหรัฐฯ Website : http://ditp-overseas.com Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas Youtube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2 #TradeInformation #USA #CBD