NGO แคนาดาจี้รัฐบาลเข้มสินค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน 🇨🇦 News, กฎระเบียบการค้า      แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศแกนนำด้านการรณรงค์สิทธิมนุษยชนและต่อต้านการบังคับใช้แรงงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในปีนี้ได้แสดงจุดยืนด้วยการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนที่พัวพันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์ในซินเจียงตามรายงานของสหประชาชาติ และล่าสุดในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา องค์กรด้านสิทธิแรงงานในแคนาดาได้เผยแพร่ข่าวการนำเข้าสินค้าที่มีแหล่งผลิตบังคับใช้แรงงานและละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนและมาเลเซีย เครือข่าย NGOs ชื่อ Above Ground ในแคนาดาได้จัดทำรายงานชื่อ Creating Consequence รายงานเกี่ยวกับสินค้าหลายรายการที่สหรัฐฯห้ามนำเข้าเนื่องจากผิดกฏหมายห้ามบังคับใช้แรงงานของสหรัฐฯ แต่กลับถูกส่งเข้ามายังแคนาดา โดยเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบถึงสาเหตุที่ปล่อยให้มีการนำเข้าสินค้าเหล่านี้อย่างจริงจัง แสดงความต้องการให้มีการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเข้มงวด เพื่อให้เป็นการส่งสัญญาณจากภาครัฐถึงความรับผิดชอบที่ต้องการจะปลอดการบังคับใช้แรงงานในภาคการผลิต แม้ว่ารัฐบาลแคนาดาจะประกาศบังคับใช้กฏหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานตั้งแต่ปี 2563 แต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าใดตามกฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ดีเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นได้ชัดว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางการค้าได้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่อ่อนไหวต่อในการทำธุรกิจในระดับสากลซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าได้ ผู้ประกอบการจึงควรพิจารณาและติดตามข่าวสารด้านนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้วางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการค้าได้อย่างทันท่วงที ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นรายสัปดาห์ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา วันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2564 _____________________________________________ Website : http://ditp-overseas.com Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas Youtube : https://bit.ly/36fT76e #DITP#OMD2#สพต2

DITP หนุนผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมในการผลิตวัสดุทดแทนพลาสติกใช้แล้วทิ้งเจาะตลาดอิตาลีและสหภาพยุโรป News, กฎระเบียบการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หนุนผู้ประกอบการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการออกแบบเพื่อผลิตวัสดุทดแทนสินค้าพลาสติกใช้แล้วทิ้ง ตอบโจทย์แผนการปฏิบัติการเศรษฐกิจหมุนเวียนของสหภาพยุโรป ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ            สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน รายงานว่า นับตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 สหภาพยุโรปได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยตั้งกรอบการดำเนินงานว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดต้องสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ภายในปี พ.ศ. 2573 และลดขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อป้องกันและลดปริมาณขยะในทะเล และเป็นการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมทางเลือกการใช้วัสดุอื่นที่สามารถใช้ซ้ำได้ทดแทน โดยสินค้าที่จับตามองเป็นพิเศษได้แก่ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ก้านแคะหู ที่คนเครื่องดื่ม ก้านลูกโป่ง ภาชนะบรรจุอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกย่อยสลายได้ด้วยออกไซด์ รวมถึงขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง            โดยประเทศอิตาลีมีมาตรการมุ่งเน้นให้ใช้พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ และมีมาตรการดำเนินการด้านภาษีที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการในด้านราคาสินค้า จึงนับเป็นโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สามารถเตรียมความพร้อมและพัฒนารูปแบบของสินค้าให้ตอบรับความต้องการของตลาด โดยอาศัยนวัตกรรมการออกแบบผสานกับภูมิปัญญาและวัสดุธรรมชาติของไทยมาปรับใช้ เช่น ภาชนะใส่อาหารที่ทำจากใบตอง หรือใบปาล์ม หลอดจากเยื่อชานอ้อย หรือก้านแคะหูจากไม้ไผ่ นอกจากนี้ ในสถานการณ์แพร่ระบาด ทำให้มีความต้องการบรรจุภัณฑ์ด้านอาหารสูงขึ้นมาก การศึกษาเพื่อนำนวัตกรรมการออกแบบมาต่อยอดภาชนะและเครื่องมือรับประทานอาหารในรูปแบบกระดาษที่ทนทาน หรือพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพได้ ก็จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าระหว่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง             นอกเหนือจากการนำเอานวัตกรรมการออกแบบและภูมิปัญญาของไทยมาต่อยอดแล้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตราเครื่องหมายรับรองวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน หรือการรีไซเคิล ก็จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าให้เกิดการยอมรับจากนานาประเทศ ช่วยเพิ่มมูลค่าทั้งแก่สินค้าและเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยได้เช่นกัน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 มิถุนายน 2564

ตลาดอาหารเสริมในดูไบมาแรง DITP จ่อหนุนผู้ประกอบการเร่งขึ้นทะเบียน News, กฎระเบียบการค้า             กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นศักยภาพตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในตะวันออกกลาง เร่งหนุนผู้ส่งออกไทยให้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เผยหากเอกสารครบถ้วนจะได้รับการพิจารณาใบอนุญาตครั้งละ 5 ปี             กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้รวบรวมข้อมูลจากรายงานของ Euro Monitor พบว่า ธุรกิจอาหารเสริมของโลกปีนี้อาจมีมูลค่าสูงถึง 3.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ อุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพนับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเติบโตเร็วที่สุดในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความใส่ใจในสุขภาพและป้องกันดูแลสุขภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น            สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ รายงานว่า เมืองดูไบนับเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง มีส่วนช่วยในการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Health Supplements) นอกจากนี้ การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในดูไบ ผู้นำเข้าจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานเทศบาลดูไบ (Dubai Municipality) โดยการยื่นขออนุญาต จะต้องเป็นนิติบุคคลมีทะเบียนการค้านำเข้าอาหาร โดยสามารถกระทำได้หลายวิธีเช่น 1) ก่อนตั้งบริษัทในรูปแบบบริษัทจำกัด เพื่อนำเข้าสินค้า โดยรูปแบบบริษัทพาณิชย์ที่นิยมคือบริษัทจำกัด Limited Liability Company (LLC) 2) ก่อตั้งบริษัทในเขตปลอดอากร หรือ Free Zone โดยมีการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่มากกว่าพื้นที่ทั่วไป ผู้ประกอบการไทยที่สนใจการดำเนินการสามารถใช้บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจดำเนินการได้ […]