พวกเราคงเคยได้ยินการตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร หรือที่เรียกว่า BREXIT มาพักใหญ่แล้ว อันที่จริงสถานภาพเพิ่งจะสิ้นสุดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ผ่านมานี่เอง และการตัดสินใจครั้งนี้ มิใช่เพียงจะทำให้สหราชอาณาจักรสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปเท่านั้น แต่ยังสิ้นสุดการเป็น Custom Union หรือสหภาพศุลกากร หลังจากเป็นสมาชิกมานานถึง 47 ปีอีกด้วย แม้ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันว่าจะยังไม่มีการตั้งภาษีและโควต้าในการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างกัน แต่การแยกตัวออกมาก็ยังคงส่งผลกระทบในหลายมิติ เช่น ขั้นตอนการขนส่งสินค้าเป็นต้น ในวันนี้เราจะขอสรุปผลกระทบในระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ค่ะ

1.ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจคือ ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวสืบเนื่องจากอุปสรรคในการขนส่งสินค้าข้ามแดน เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องทำการเตรียมเอกสารประกอบการขนส่งสินค้ามากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคยุโรปและสหราชอาณาจักรสูงมากขึ้น มีการคาดการณ์ว่าต้นทุนค่าขนส่งข้ามแดนอาจจะสูงมากขึ้นถึง 47% เทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 เลยทีเดียว
จากต้นทุนที่สูงขึ้นนี้ ส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมในภูมิภาคยุโรปได้เริ่มมองหาแหล่งสินค้าทดแทนจากประเทศอื่น เพื่อลดผลกระทบของความยุ่งยากด้านศุลกากรและการขนส่งกันบ้างแล้ว

2.สำหรับผู้ประกอบการของสหราชอาณาจักร หลายอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบเช่น อุตสาหกรรมประมง และอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ที่มูลค่าการส่งออกในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม ได้ลดลงไปมากถึง 20% จากความยุ่งยากของการขนส่งสินค้า

3.สำหรับผู้ประกอบการไทยควรศึกษากฎระเบียบการนำเข้า/ส่งออกสินค้า โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการส่งออกสินค้าไทยจากสหราชอาณาจักรต่อไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจากสินค้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีจะต้องเป็นสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดตามกฏถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงหลัง Brexit เท่านั้น และอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนในการขนส่ง และระยะเวลาส่งมอบสินค้า

ที่มาข้อมูล: บทสรุปข่าวการค้าระหว่าง UK กับ EU หลัง Brexit ส่อเค้ายุ่งยาก โดย สคต.ณ กรุงลอนดอน Photo Series