News

Podcast

SS5 l EP25: เจาะใจชาว UK คิดเห็นอย่างไรกับการบริโภคที่ยั่งยืน

  สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำเศรษฐกิจที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการบริโภคที่ยั่งยืน อย่างจริงจัง และได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีปัจจัยบางอย่างที่อาจทำให้เป้าหมาย ความยั่งยืนไม่ราบรื่นอย่างที่คิด EP.นี้จะพาไปเปิดมุมมองเจาะใจชาว UK ที่มีต่อประเด็นนี้กับ สคต.ลอนดอน...

>>

Contact

Email : newmarket.ditp@gmail.com
ที่อยู่ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000