7 Trend น่าจับตาในแคนาดา หลัง Post Pandemic 🇨🇦

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคบางรายการมียอดขายพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2563 แม้ในปี 2564 จะไม่ได้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีการขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้ห้างค้าปลีกต่างๆในแคนาดามีการจับตาดูการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้บริโภคหลังโรคระบาด เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ศึกษาและปรับรูปแบบสินค้า การตลาดให้เข้ากับสภาวะใหม่ (New Normal) ได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้

Still Anxious About Future

แม้ในปัจจุบันแคนาดาจะเริ่มสามารถคุมสถานการณ์แพร่ระบาดได้ แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวัน การจับจ่ายใช้สอย ตลอดจนการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทำให้มีการฝากเงินเพิ่มขึ้นถึง 5,000 เหรียญ/คน และการซื้อสินค้าจะคำนึงราคาและรายการส่งเสริมการขาย

Keeping Up Appearances

หลังสถานการณ์แพร่ระบาด ผู้บริโภคเริ่มกลับมาให้ความสนใจต่อภาพลักษณ์มากยิ่งขึ้น ทำให้สินค้าความงามมียอดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น โดยมีการขยายตัวถึง 63% ระหว่างปี 2563 – 2564

Grocery Online is Real

การมาถึงของ COVID-19 ทำให้การซื้อสินค้าอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ขยายตัวมากถึง 148% และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีก

Turing to Discount for Value

เนื่องจากความระมัดระวังในการใช้จ่าย ทำให้ร้านค้าราคาประหยัด (Discount Store) ได้รับความนิยมจากภาวะเศรษฐกิจความไม่แน่นอน

Declining Numbers of Shopping Trip

จากการล็อคดาวน์ และ WFH ทำให้ผู้บริโภคเกิดนิสัยใหม่ คุ้นชินกับการอยู่บ้านมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการเข้าร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก น้อยครั้งลง

Lower Population Growth

ในปี 2563 แคนาดาเผชิญปัญหาประชากรที่เกิดน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2559 โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่ง 0.4% ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินค้าเด็กเล็ก ผ้าอ้อม นมผง และของใช้เด็กแรกเกิด

Don’t Rely on Vaccines for Spending Boost

แม้จะได้รับวัคซีนแล้ว ประชาชนก็ยังคงระมัดระวังการใช้เงิน จากผลการสำรวจของ NielsonIQ พบว่าประชาชน 83% ยังไม่มีแผนเพิ่มการจับจ่ายแม้จะฉีดวัคซีนครบแล้ว

ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จาก สคต. ณ นครโทรอนโต (30 ส.ค.- 3 ก.ย. 2564)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP#OMD2#สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *