จากการสํารวจผู้บริโภคชาวอเมริกัน ผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Z ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เงินเฟ้อน้อยที่สุด พบว่า 62% ของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen-Z ยังคงมีกําลังซื้อสูง ดังนั้น การเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในกลุ่มนี้เป็นสิ่งสำคัญ
3 กลยุทธ์ที่แบรนด์ควรรู้ในการเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภค Gen-Z ในสหรัฐฯ มีดังนี้

  1. เจาะกลุ่มผู้บริโภคด้วยสื่อและการตลาดที่เหมาะสม
    ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z ในสหรัฐฯ ในปัจจุบันใช้เวลากับสมาร์ทโฟนเฉลี่ย 4.5 ชั่วโมงต่อวัน โดยโซเชียลมีเดียเป็นหนึ่งในการใช้งานหลัก พบว่า ผู้บริโภคกลุ่ม Gen-Z มักใช้ YouTube ในการติดตามเนื้อหาที่ชื่นชอบ ดูมิวสิควิดีโอ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สำหรับการใช้ TikTok เพื่อแสดงวิดีโอตลกหรือ ความบันเทิงและเติมเต็มเวลาว่าง และจะใช้Instagram เพื่อติดตามเทรนด์แฟชั่นและเทรนด์สินค้าเป็นส่วนใหญ่แม้ว่าผู้บริโภค Gen Z จำนวนมากจะรู้สึกว่า Facebook ล้าสมัย แต่ก็ยังคงใช้Facebook เพื่อเชื่อมต่อ กับครอบครัว จากการสํารวจ พบว่าผู้บริโภค Gen Z ชาวอเมริกันจะให้ความสนใจกับสื่อวิดีโอที่มีลักษณะสั้น ตลก และสื่อข้อความที่ตรงประเด็น นอกจากนี้ยังชื่นชอบสื่อที่แสดงถึงความเป็นจริง และจะให้ความสนใจกับโฆษณาที่มีผู้ใช้จริงพูดถึงผลิตภัณฑ์มากกว่าคนดังและคนบันเทิงเป็นพรีเซนเตอร์สนับสนุนสินค้า
  2. นําเสนอเรื่องราวของสินค้าที่ตรงกับค่านิยมของผู้บริโภค Gen-Z
    ผู้บริโภคกลุ่ม Gen-Z ชื่นชอบแบรนด์ที่สอดคล้องกับค่านิยมและให้ความสำคัญกับการบริโภคอย่างมีจริยธรรมมากกว่าราคา เนื่องจากผู้บริโภคนั้นเชื่อว่าตนมีโอกาสในการพัฒนาสังคม และพร้อม ที่จะสนับสนุนแบรนด์ที่่มุ่งเน้นพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น เช่น ในเรื่องสิทธิ LGBTQ+ , ความหลากหลายทาง เชื้อชาติและชาติพันธุ์ อีกทั้งยังเน้นในเรื่องของสไตล์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความพอดีของสินค้ากับตัวผู้ใช้งาน ดังนั้นแบรนด์จึงต้องเน้นบริการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้แบรนด์จะต้องนําเสนอเรื่องราวที่ชัดเจน แปลกใหม่ จับใจ
  3. จําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว จบได้ด้วยมือถือ
    การซื้อสินค้าออนไลน์เป็นช่องทางแรกที่ผู้บริโภคชาว Gen-Z นึกถึงในการเลือกดูและเลือกซื้อสินค้า ทั้งนี้ มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าบนสมาร์ทโฟนมากกว่าผู้บริโภครุ่นมิลเลนเนียน การเพิ่มช่องทางการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook , Instagram และ TikTok อย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญที่จะสามาถช่วยเจาะตลาดผู้บริโภคในกลุ่ม Gen-Z โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของความสะดวกสบาย การใช้งานที่ง่าย ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า หากผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้โอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคอเมริกันในกลุ่ม Gen-Z ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก