📣 มาแล้วๆๆ กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!


โอกาสที่ท่านจะได้เข้าร่วม “กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์” (Online Business Matching) กับ ผู้นำเข้าจากโซนอเมริกา ลาตินอเมริกา ยุโรป CIS แอฟริกา และตะวันออกกลาง เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และเปิดประตูการค้าไปยังต่างประเทศ

🗓️ วันเจรจา 21-25 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom

📍หมายเหตุ📍

  • ผู้ส่งออกต้องเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP)
  • ผู้ส่งออกต้องมีคุณสมบัติและกรอกข้อมูลการสมัคร ครบถ้วนตามกำหนด และต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
  • ผู้นำเข้าจาก 6 ภูมิภาค จะเป็นผู้พิจารณาสินค้าของผู้ส่งออกเพื่อทำการเจรจา
  • กรณีท่านได้รับคัดเลือก จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งวัน เวลานัดหมาย(สัปดาห์ที่ 2-3 เดือนส.ค. 66)

📌 เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 7 กรกฎาคม 2566

👉 สนใจสมัครได้ที่ https://bit.ly/3JjYhlB

สอบถามเพิ่มเติม โทร.065-778-9884