ธนาคารกลางไนจีเรียคาดการณ์เปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง หรือ CBDC (Central Bank Digital Currency) หลังจากทำการศึกษาความเป็นไปได้มากกว่า 2 ปี และคาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อให้สามารถนำเสนอเงินสกุลนี้ให้ประชาชนได้ ในขณะที่ยังมีการหารือถึงวิธีการกำกับดูแลการใช้สกุลเงินดิจิทัลของภาคเอกชนที่เกิดขึ้นภายในประเทศไนจีเรีย เนื่องจากการใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นเครื่องมือจัดเก็บมูลค่าและโอนเงินมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในไนจีเรีย โดยได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมเงินแบบ Peer-to-Peer Paxful ว่าประเทศในแอฟริกาถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด
สำหรับการเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลที่ธนาคารกลางยอมรับเพื่อให้นำมาใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้ จะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนและการทำธุรกรรมทางการเงินของไนจีเรียซี่งเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก มีความโปร่งใสและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้านานาประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีมูลค่าทางการค้ากับไนจีเรีย 12,553.69 ล้านบาท ซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยได้แก่ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น

ที่มาข้อมูล: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2