ไนจีเรียเป็นผู้ผลิตยูเรียชั้นนำในแอฟริกา

ผู้ว่าการธนาคารกลางไนจีเรียเปิดเผยว่าโครงการความคิดริเริ่มปุ๋ยประธานาธิบดี (Presidential Fertilizer Initiative) ที่เป็นนโยบายตั้งแต่ประธานาธิบดีเข้ารับตำแหน่งในปี 2015 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยของประเทศอย่างยั่งยืนนั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยมีจำนวนโรงงานผสมปุ๋ยในประเทศไนจีเรียเพิ่มขึ้นจาก 7 โรงงานเป็น 48 โรงงานส่งผลให้ความสามารถในการผสมปุ๋ยในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากนั่นคือมีการผลิตปุ๋ยผสมจำนวน 35 ล้านถุงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาซึ่งนอกจากจะทำให้มีการลดการนำเข้าปุ๋ยแล้วยังจูงใจให้มีการเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยเพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลไนจีเรียให้การสนับสนุนฯ ซึ่งล่าสุดโรงงานปุ๋ยดังโกเตของบริษัทเอกชนรายใหญ่สร้างขึ้นด้วยมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ กลายเป็นศูนย์กลางผลิตปุ๋ยยูเรียแบบเม็ดที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา โรงงานแห่งนี้ใช้พื้นที่ 500 เฮกตาร์ในเขตการค้าเสรีเล็กกี เมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย และทำงานร่วมกับรัฐบาลของรัฐทั่วประเทศ ร่วมมือกับสมาคมชาวนาและองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งพันธมิตรด้านพัฒนาการเกษตรและรัฐบาลประเทศต่างๆทั่วแอฟริกาที่ต้องการพัฒนาปรับปรุงผืนแผ่นดินและเพิ่มพูนผลผลิตทางการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

โรงงานปุ๋ยดังโกเตทำให้ประเทศไนจีเรียสามารถพึ่งพาตนเองในการผลิตยูเรียเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศ เพิ่มความมั่นใจให้กับรัฐบาลไนจีเรียว่าจะสามารถรับประกันความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับไนจีเรียได้ในไม่ช้าจากการเป็นผู้ผลิตยูเรียชั้นนำในแอฟริกาและเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศได้อีกประเภทหนึ่ง ทั้งนี้ โรงงานปุ๋ยดังโกเตสามารถผลิตยูเรียที่เป็นเม็ดซึ่งมีคุณภาพสูงสุด ไม่เหนียวเหนอะและสามารถช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การมาของโรงงานปุ๋ยดังโกเตได้สร้างการจ้างงาน สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและลดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากการนำเข้าลดลงหรือจะไม่มีการนำเข้าปุ๋ยอีกต่อไปแต่ในทางกลับกันเป็นการนำเข้าเงินตราต่างประเทศจากผลการส่งออกผลิตภัณฑ์ฯ และยังสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมายังไนจีเรียได้อีกด้วย

อนึ่ง ปัจจุบันประเทศไนจีเรียใช้ปุ๋ยในอุตสาหกรรมการเกษตรอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านเมตริกตันต่อปี ในขณะที่โรงงานปุ๋ยดัง โกเตที่สร้างขึ้นในเฟลส 1 นี้สามารถผลิตยูเรียได้ประมาณ 3 ล้านเมตริกตันต่อปี อย่างไรก็ดี คาดการณ์กันว่าในไม่ช้าไนจีเรียจะต้องการใช้ปุ๋ยประมาณ 5 ถึง 7 ล้านเมตริกตันต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของ สคต.

1. ไนจีเรียเคยเป็นประเทศผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ปุ๋ยทั้งหมดเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการเกษตร แต่ปัจจุบันไนจีเรียเปิดเผยว่าสามารถพึ่งพาตนเองในการผลิตยูเรียและยังเป็นผู้นำในการผลิตยูเรียในทวีปแอฟริกา รวมทั้งยังคาดว่าจะสามารถทำให้แอฟริกาผลิตอาหารได้เองอย่างเพียงพอต่อความต้องการและเป็นผู้ส่งออกอาหารไปทั่วโลกได้ จึงน่าติดตามว่าเมื่อไรจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คาดการณ์กันไว้

2. ประเทศไทยสามารถมีชื่อประเทศไนจีเรียไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งหากต้องการนำเข้าปุ๋ยเนื่องจากไนจีเรียเริ่มส่งออกปุ๋ยไปต่างประเทศในหลายประเทศแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล เม็กซิโก และอาร์เจนตินา เป็นต้น

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา (เมษายน 2565)
https://www.nipc.gov.ng
https://nairametrics.com

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *