แม้ขณะนี้จะเป็นช่วงเวลาวันหยุดฤดูร้อนในสหรัฐฯ แต่ผู้ค้าปลีกในตลาดต่างก็เริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆที่จะมาถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลปลายปีซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ค้าปลีกสหรัฐฯให้ความสำคัญมาก ปกติแล้วผู้นำเข้าและผู้ค้าปลีกมักจะเตรียมการสั่งซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาเฉลี่ย 3-6 เดือนล่วงหน้า ซึ่งช่วงที่ผ่านมาปัญหาในระบบห่วงโซ่อุปทานและระบบการขนส่งในตลาดส่งผลกระทบต่อการจัดส่งสินค้าทำให้เกิดความล่าช้า ประกอบกับผู้ประกอบการจีนซึ่งเป็นผู้ครอบครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในสหรัฐฯยังไม่หลุดออกจากการควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการจีนบางส่วนยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงนับเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่สนใจทำตลาดสหรัฐฯ ควรที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อทำตลาดแต่เนิ่นๆ โดยกลุ่มสินค้าศักยภาพที่ชาวอเมริกันมักนิยมซื้อในช่วงเทศกาลปลายปีได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
อย่างไรก็ดี ปัจจัยด้านอัตราเงินเฟ้อยังคงส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในตลาด ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรควบคุมคุณภาพสินค้าและต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของสินค้าไทย และช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากยิ่งขึ้น
สำหรับช่องทางการเข้าตลาดสหรัฐฯนั้น งานแสดงสินค้าที่สำคัญในตลาดเป้าหมายยังคงเป็นช่องทางที่ไม่ควรมองข้าม เช่น งานแสดงสินค้า Atlanta International Gift and Home Furnishing Market ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าของขวัญ ของชำร่วย และของแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค จัดขึ้นปีละ 2 ครั้งในช่วงเดือนมกราคม และกรกฎาคม ของทุกปี ณ AmericasMart เมืองแอตแลนต้า สหรัฐฯ
ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสหรัฐอเมริกา: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี (27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565)
#MOC #DITP #OMD #TradeOpportunities #GiftFestival #USA