เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบกับรัฐบาลมีการบังคับใช้มาตรกักตัวสำหรับทุกคน (Total Quarantine) ทำให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง และหนึ่งในนั้นคือความคิดในการเปลี่ยนแปลงบ้านให้เป็นที่อยู่ที่มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัยและการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ พฤติกรรมดังกล่าวยังกระตุ้นให้ผู้คนใช้จ่ายในสินค้าเครื่องใช้ภายไฟฟ้าในบ้านและสินค้าคงทนสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ตัวเลขยอดจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ภายไฟฟ้าในบ้าน อาทิ เครื่องทำความเย็น เครื่องประกอบอาหาร และเครื่องซักผ้าในเดือนสิงหาคม 2563 ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 27 แต่เดือนสิงหาคม ปี 2564 เติบโตร้อยละ 25 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวโปรแกรมการผ่อนชำระเงินซื้อสินค้าแบ่งออกเป็นรายเดือนอีกครั้ง อาทิ การผ่อนชำระเงินซื้อสินค้าแบ่งออกเป็น 12 เดือน หรือ Ahora 12 , Ahora 18 และ Ahora 30 อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถชำระเงินซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ออกเป็นรายเดือนในระยะเวลาที่แตกต่างกันตั้งแต่ 12 – 30 เดือน ทั้งนี้ บางบริษัทวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น บริษัท Whirlpool หนึ่งในผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรายใหญ่ของอาร์เจนตินา ซึ่งเมื่อต้นปี 2565 ได้มีการประกาศต่อนาย Alberto Fernández ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอาร์เจนตินา เกี่ยวกับการลงทุนจำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาโรงงานผลิตแห่งใหม่ที่มีเทคโนโลยีระดับโลก โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 และจะผลิตเครื่องซักผ้าฝาหน้าความจุสูง น้ำหนักระหว่าง 9 – 12 กิโลกรัม ซึ่งจะส่งออกไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกาด้วย โดยเริ่มที่ส่งออกไปยังประเทศบราซิล ซึ่งโรงงานแห่งใหม่นี้จะมีกำลังการผลิตเครื่องซักผ้าความจุสูง จำนวน 300,000 เครื่อง ต่อปี คาดการณ์ว่าจะส่งออกไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกา ร้อยละ 70 ของการผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าในตอนแรกจะมีการระดมทุนได้ที่ 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการลงทุนผลิตเครื่องซักผ้า แต่ปัจจุบันมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และผู้บริหารของบริษัท Whirpool กล่าวว่าการลงทุนเป็นวิธีสนับสนุนการเติบโตของประเทศ

นอกเหนือจากนี้ ห่างจากเมือง Rosario เพียงไม่กี่กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของบริษัท Liliana ผู้ผลิตพัดลม เครื่องทำความร้อน และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก รายใหญ่ที่สุดในอาร์เจนตินา และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้เพิ่มจำนวนพนักงานเป็นสองเท่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา จาก 600 คน ในปี 2562 เป็น 1,150 คน ในปี 2565 มีแผนจะลงทุน 2,000 ล้านเปโซ หรือประมาณ 18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อเพิ่มโรงงานการผลิตร้อยละ 50 อีกทั้ง บริษัท Liliana ยังมีสายการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสามสายหลัก ได้แก่ (1) การผลิตเครื่องทำความร้อน อาทิ เตาไฟฟ้า (2) การระบายอากาศ อาทิ พัดลมทุกชนิด (3) เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ได้แก่ เครื่องปั่น โปรเซสเซอร์ เครื่องผสม เตารีด และเครื่องดูดฝุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังทำการผลิตให้กับแบรนด์ต่าง ๆ สำหรับลูกค้า อาทิ ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าปลีกอีกด้วย

นาย Leonardo Jacobson ตัวแทนของบริษัท Liliana กล่าวว่า สัดส่วนการตลาดพัดลมของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 50  โดยพัดลม 1 ใน 2 ตัว ที่วางจำหน่ายในอาร์เจนตินามาจากโรงงานของบริษัท Liliana สอดคล้องกับที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กรายแรก ๆ ที่ส่งออกไปยังประเทศเปรู ชิลี ปารากวัย อุรุกวัย และกำลังสำรวจตลาดโคลอมเบีย ในส่วนของปี 2565 คาดการณ์ว่าจะมีโครงการขยายโรงงานเพิ่มอีก 10,000 ตารางเมตร จะช่วยให้เติบโตร้อยละ 50 ต่อตารางเมตร และเพิ่มคนงานอีก 350 คน ซึ่งโรงงานแห่งใหม่นี้จะพร้อมดำเนินการผลิตภายในสิ้นปี 2565 โดยจะดำเนินการผลิตเตาอบไฟฟ้า กาต้มน้ำไฟฟ้า  และสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอัจฉริยะ พร้อมด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย

ชิ้นส่วนเครื่องซักผ้าเป็นสินค้าส่งออกศักยภาพสำคัญของไทยที่มีความเกี่ยวข้องและมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการค้าไทย-อาร์เจนตินา ในปี 2564 อาร์เจนตินานำเข้าชิ้นส่วนเครื่องซักผ้าจากตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งออกเป็นรายประเทศ ดังนี้ จีน ร้อยละ 58 สโลวาเกีย ร้อยละ 13 และไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของการนำเข้าทั้งหมด จากสถิติข้างต้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชิ้นส่วนเครื่องซักผ้าของไทยในตลาดอาร์เจนตินา ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรสังเกตการณ์แนวโน้มของตลาดที่มีการผลิตเครื่องซักผ้าเพิ่มมากขึ้นและจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบ/วัสดุนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป ถึงแม้ว่าจีนจะเป็นผู้ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนเครื่องซักผ้าหลักไปยังอาร์เจนตินา แต่ไทยก็มีศักยภาพอีกมากที่จะได้รับส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น หากไม่เพียงแค่ส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป แต่สามารถเพิ่มยอดจำหน่ายชิ้นส่วนของเครื่องซักผ้าด้วย โดยชิ้นส่วนเครื่องซักผ้ามีภาษีนำเข้า อยู่ที่ร้อยละ 14 – 16

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

บริษัท Whirlpool และบริษัท Liliana ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชั้นนำของอาร์เจนตินา ได้ประกาศการลงทุนครั้งใหญ่ในสายผลิตภัณฑ์และโรงงานใหม่ โดยคว้าโอกาสจากสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผู้บริโภคใช้จ่ายมากขึ้นในเครื่องใช้ภายในบ้านและสินค้าคงทนเพิ่มมากขึ้น บริษัท Whirlpool ได้ลงทุนไปแล้วมูลค่า 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งโรงงานแห่งใหม่นี้จะพร้อมดำเนินการผลิตภายในสิ้นปี 2565 และจะผลิตเครื่องซักผ้า จำนวน 300,000 เครื่อง ต่อปี คาดการณ์ว่าจะส่งออกไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกา ร้อยละ 70 ของการผลิตทั้งหมดในขณะเดียวกันบริษัท Liliana ผู้ผลิตพัดลม เครื่องทำความร้อน และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก รายใหญ่ที่สุดในอาร์เจนตินา ได้ลงทุนประมาณ 18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะช่วยเพิ่มให้การผลิตเติบโตร้อยละ 50ซึ่งไม่เพียงแค่บริษัทเหล่านี้เท่านั้นที่การผลิตเติบโต แต่ภาคอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 และคาดการณ์ว่าในปี 2565 ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจะดีขึ้นไปอีก

อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2564 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพิ่มขึ้นอย่างมาก สังเกตได้จากยอดการผลิตโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ประมาณ 9 ล้านเครื่อง โทรทัศน์ จำนวนกว่า 2.5 ล้านเครื่อง เครื่องปรับอากาศ 900,000 เครื่อง และเครื่องซักผ้า 900,000 เครื่อง เป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับไทย เนื่องจากการผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจำเป็นต้องนำเข้าชิ้นส่วน/ส่วนประกอบ ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิต/ผู้ส่งออกหลัก และสามารถจัดหาส่วนประกอบและชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับการผลิตในท้องถิ่นได้มากขึ้น สอดคล้องรัฐบาลที่ตั้งเป้าร่วมกับบริษัทผู้ผลิตหลักในอาร์เจนตินา ทั้งนี้ รัฐบาลจัดโปรแกรมการผ่อนชำระเงินซื้อสินค้าแบ่งออกเป็นรายเดือนอีกครั้ง อาทิ การผ่อนชำระเงินซื้อสินค้าแบ่งออกเป็น 12 เดือนหรือ Ahora 12 , Ahora 18 และ Ahora 30 เป็นตัวกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพิ่มมากขึ้น และเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนยังอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถชำระเงินซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ออกเป็นรายเดือนในระยะเวลาที่แตกต่างกันตั้งแต่ 12 – 30 เดือน

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ส่งออกไทยที่จะเป็นสมาชิกกรมฯ DITP และ thaitrade.com เพื่อรับคำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออก เนื่องจากผู้ส่งออกไทยมีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) และเป็นช่องทางการที่ดีในการเชื่อมโยงคู่ค้าที่ผู้ส่งออกของไทยควรพิจารณาเข้าร่วม เนื่องจากผู้นำเข้าอาร์เจนตินาให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ทุกครั้งที่จัดขึ้น และเป็นที่ชื่นชมของบริษัทผู้นำเข้าชาวอาร์เจนตินาทุกบริษัท

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส (มึนาคม 2565)
www.Perfil.com. “Pandemia, aumento en el consumo de electrodomésticos y los planes de Whirlpool en la Argentina”, by Rorena Rodriguez, March 2, 2022
www.Baenegocios.com. “Liliana Electrodomésticos invertirá $2.000 millones y suma 350 operarios”, by Graciela Moreno, March 3, 2022

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2