สินค้าที่อิตาลีนำเข้าจากไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 90 จะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือเจนัว เนื่องจากเป็นท่าเรือที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี สะดวกในการกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ทางการค้าที่สำคัญทางตอนเหนือและกลางของอิตาลี โดยเฉพาะเมืองมิลาน ซึ่งถือเป็นเมืองที่มีผู้นำเข้าสินค้าอาหารและสินค้าที่ไม่ใช่อาหารที่สำคัญของไทยมากที่สุด ซึ่งหากผู้ประกอบการไทยสนใจส่งออกมายังอิตาลี ควรจะต้องมีคู่ค้ากับบริษัทผู้นำเข้าหรือผู้กระจายสินค้าที่มีโกดังเก็บสินค้า ในบริเวณท่าเรือ หรือบริเวณพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับการขนส่งจากท่าเรือโดยสะดวก ซึ่งจะทำให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

ผู้ประกอบไทยควรศึกษาข้อได้เปรียบของการส่งสินค้ามายังท่าเรือเจนัว เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดส่งออกไปยังอิตาลีและประเทศยุโรปใกล้เคียงเพิ่มขึ้น เช่น ฝรั่งเศส เยอรมณี สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรียเนื่องจากท่าเรือเจนัวเป็นท่าเรือที่่ตั้งอยู่จุดเชื่อมต่อทางการค้ากับประเทศยุโรปตอนกลาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของยุโรปเป็นอย่างมาก

ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากช่วงนี้ ระบบการเงินการธนาคารของอิตาลีก็ได้รับความตึงเครียดจากสถานการณ์ธนาคารสหรัฐอเมริกาและธนาคารกลางสหภาพยุโรปจากการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการชะลอการนำเข้าสินค้า เนื่องจากผู้นำเข้าอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน