โอกาสและแนวโน้มของตลาด Plant-based สหรัฐฯ 🍀🥦🥑💚🇺🇸
billion (www.abillion.com) Application ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่สนใจระบบนิเวศวิทยาและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการรับประทานอาหารแบบยั่งยืน (sustainability) ได้เผยแพร่รายงานเชิงลึกเรื่อง “Understanding the American Plant-based Consumer”
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10011
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส (เม.ย. 2565)
———————————————-