คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่กำลังมาแรงพร้อมกับกระแสรักโลก รักสุขภาพ และแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ ก็คือสินค้า Plant Based ซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังมาแรงในหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฎาคม 2565 Plant Based Products Council ได้เผยแพร่ผลการวิจัยมุมมองของผู้บริโภคสหรัฐฯต่อสินค้า Plant Based ในปี 2022 โดยระบุว่า ในปีนี้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า Plant Based ได้มากกว่าปีที่ผ่านๆมา โดยส่วนใหญ่จะเน้นการซื้อสินค้า Plant Based แทนสินค้าที่เป็น Petroleum Based เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าในสหรัฐฯที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
นอกจากนี้ปัจจัยที่กระตุ้นให้คนสนใจบริโภค Plant Based Products คือ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพและการใช้งานของสินค้า นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีความเชื่อว่า อาหาร Plant Based Food เป็นอาหารสุขภาพ และสินค้า Plant Based เป็นสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของสารเคมีอันตราย หรือปิโตรเลียม
จากข้อมูลวิจัยของบริษัท SPINS ระบุว่ายอดจำหน่าย Plant Based Food ในสหรัฐเติบโตต่อเนื่อง มีการเติบโต 12% จากปี 2018 – 2021 โดยอาหารที่ได้รับความนิยมสูง และน่าจะมีโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยได้แก่
– Plant Based Milk โดย Almond Milk ได้รับความนิยมสูงสุด รองลงมาคือ Oat Milk ซึ่งสำหรับผู้ประกอบการไทยอาจจะพัฒนานมถั่วเหลือง และนมมะพร้าวที่กำลังเริ่มนิยมเข้าสู่ตลาดได้
– Plant Based Meat ส่วนใหญ่เป็นอาหารแนวตะวันตก ผู้ประกอบการไทยอาจใช้ทักษะความชำนาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเชื้อสายเอเชีย
– Plant Based Sauce and Dressing นอกจากซอสถั่วเหลือง ในปัจจุบันก็มีซีอิ๊วขาวจากมะพร้าว หรือ Coconut Sauce/ Aminos แต่ยังมีจำนวนน้อยและยังมีโอกาสสำหรับผู้ผลิตรายใหม่ๆ
นอกจากสินค้าประเภทอาหาร ยังมีสินค้าอีกหลากหลายประเภทที่ผลการวิจัยระบุว่าเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคสหรัฐฯนิยมซื้อมากที่สุดได้แก่
87% สนใจซื้อ Disposable Food Service Ware
85% สนใจซื้อ ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน และอื่นๆ
85% สนใจซื้อเครื่องสำอาง โลชั่น และอื่นๆ
84% สนใจซื้อ Single-Use Plastic Bag
84% สนใจซื้อเสื้อผ้า
ตลาด Plant Based นับเป็นตลาดที่มีศักยภาพในระยะยาวไม่เพียงแต่ในประเทศสหรัฐฯเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปทั่วโลก เนื่องจากความต้องการดูแลสุขภาพ และตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยและผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในการพัฒนาและผลิตสินค้า Plant Based มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีวัตถุดิบที่เอื้อต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนี้ ผู้ประกอบการไทยจึงควรพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าการค้าบนเวทีการค้าโลกอย่างยั่งยืน
ที่มาข้อมูล: ข่าวประจำสัปดาห์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแองเจลิส (1-5 สิงหาคม 2565)