โอกาสตลาดสินค้าอาหารผู้สูงวัยในแคนาดา

ปัจจุบันแคนาดามีจำนวนผู้สูงวัยหรือวัย Baby Boomer อยู่ราว 7 ล้านคน และถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอย มีความต้องการสินค้าและบริการครอบคลุมในหลายกลุ่ม อีกทั้งมีแนวโน้มที่เติบโตต่อเนื่อง ซึ่งภายในงานแสดงสินค้าอาหาร SIAL Canada เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2565 ณ นครโทรอนโต แคนาดา ผู้เยี่ยมชมงานจึงได้เห็นการจัดแสดงสินค้าอาหารจากผู้ประกอบการ และงานสัมมนาที่ให้ความสำคัญกับตลาดอาหารผู้สูงอายุมากขึ้น

ในการนี้คุณ Jo-Ann McArthur ประธานบริษัทวิจัยด้านการตลาด Nourish Food Marketing จำกัด เผยถึงแนวโน้มและความต้องการสินค้าอาหารของกลุ่มผู้สูงวัยที่อายุ 65 ปีขึ้นไปไว้ว่า ผู้บริโภคกลุ่มนี้กำลังมองหาอาหารที่ช่วยเน้นในเรื่องประโยชน์ต่อร่างกาย (functional benefits) และยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มหากเห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเสริมสร้างการดูแลตัวเองที่ดีขึ้น จึงได้แนะนำให้ผู้ประกอบการอาหารพยายามนึกถึงเป้าหมายในเชิงสุขภาพที่สมบูรณ์ (Health span) มากกว่าที่ช่วยยืดอายุชัย (Life span) กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์นั้นไม่จำเป็นต้องโปรโมทเกี่ยวกับการทำให้มีอายุยืน แต่ให้เกี่ยวกับสุขภาพแข็งแรงเท่าที่จะทำได้ในช่วงเวลานั้นๆ

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายกลุ่มผู้สูงวัย สามารถครอบคลุมไปถึงการซะลอการลดลงของมวลกล้ามเนื้อ เสริมสร้างโครงกระดูก สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า เป็นต้น ผู้ประกอบการยังสามารถออกแบบประเภทผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำให้ผู้สูงวัยมีส่วนทำเองได้อย่างสะดวกที่สุด อาทิ ธุรกิจอาหารแบบ Meal Kit เนื่องจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้สูงวัยในแคนาดานั้นยังคุ้นเคยกับการพึ่งพาตนเองมากกว่าผู้อื่น

นอกจากนั้นคุณ Jo-Ann ยังกล่าวถึงพฤติกรรมการจับจ่ายของกลุ่มผู้สูงวัยยุคปัจจุบันผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้วัยนี้ ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงขนาดตั๋วอักษรที่ใหญ่ขึ้น รวมไปถึงขึ้นตอนการสั่งซื้อสินค้าที่ใช้ซ้ำให้ง่าย การใช้ผู้ทำคอนเทนต์ที่อยู่ในวัยเดียวกัน ก็จะสามารถเพิ่มโอกาสทางการค้าได้ดี โดยได้นำเสนอกรณีตัวอย่างบริษัท Instacart จำกัด ผู้ให้บริการเลือกซื้อและขนส่งสินค้าโกรเซอรี่ไปยังที่พักอาศัย ได้เพิ่มบริการตัวช่วยเหลือการใช้งานบนเว็บไซต์บริษัท โดยเฉพาะสำหรับลูกค้าที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี โดยพบว่าหลังจากที่ผู้สูงอายุสั่งซื้อสินค้าที่มีพนักงานช่วยเหลือเพียง 2 ครั้ง ก็สามารถที่จะเรียนรู้ระบบใช้งานสั่งสินค้าเองมากขึ้น และเพิ่มความถี่ซื้อสินค้าครั้งต่อไปได้เป็นอย่างดี

ข้อคิดเห็นจากสำนักงานฯ  ในวันนี้เมื่อแคนาดาและอีกหลายประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น จึงเป็นหนึ่งในโอกาสที่น่าจับตามองสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและบริการต่างๆ เพราะว่ากำลังซื้อที่สูง โดยปัจจัยหลักที่กลุ่มผู้สูงวัยต้องการ คือ การให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ และความไม่ซับซ้อนในการใช้ผลิตภัณฑ์ ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารที่สำคัญ ควรพยายามศึกษาตลาดเพื่อปรับตัวและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้รับกับสังคมผู้สูงวัยมากขึ้น เช่น การใช้วัตถุดิบที่ดีและได้รับรองมาตรฐานในระดับสากล การปรับตัวอักษรบนฉลากให้อ่านง่าย การเลือกช่องทางการตลาดที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี พฤติกรรมและความชอบอาหารของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์นั้นไม่ใช่ว่าจะชื่นชอบอาหารรสชาติจืด เพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้ยังคงคุ้นเคยรสซาติรสจัดจ้านและดั้งเดิม เพียงแต่ผู้ประกอบการต้องมาประยุกต์ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติแทนสารสังเคราะห์ที่มีเกลือและไขมัน ก็อาจเป็นโอกาสที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นต่อไป

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ (เมษายน 2565)
https://canadiangrocer.com/untapped-boomer-opportunity

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *