โอกาสตลาดสินค้าอาหารผู้สูงวัยในแคนาดา 👩‍🦳👨‍🦳🥦🍎🇨🇦
นคน และถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอย มีความต้องการสินค้าและบริการครอบคลุมในหลายกลุ่ม อีกทั้งมีแนวโน้มที่เติบโตต่อเนื่อง ซึ่งภายในงานแสดงสินค้าอาหาร SIAL Canada
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10121
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ (เม.ย. 2565)
———————————————-