โอกาสของตลาดสมุนไพรในลาตินอเมริกา
 

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริโภคชาวชิลีมีแนวโน้มให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชและสมุนไพรมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องสำอางที่มีสารสกัดรูปแบบน้ำมันจากพืช และมีความสนใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หรือ Organic-Based Cosmetic เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสนใจพิจารณาบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริโภคมีความยินดีที่จะจ่ายค่าสินค้าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และเส้นผม รองลงไปคือ ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก และดวงตา ตามลำดับ

ที่มาข้อมูล: รายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก
#MOC #DITP #OMD #TradeOpportunities #Iran