โรงงานผลิตกระดาษของบริษัท Norske Skog ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐสทีเรียของออสเตรีย ประกาศหยุดการผลิตชั่วคราว โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญยิ่งสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในปัจจุบันและส่งผลให้การผลิตไม่คุ้มทุน นาย Sven Ombudstvedt ซีอีโอของบริษัทเปิดเผยว่าในครึ่งหลังของปี 2021 ที่ผ่านมาบริษัทยังคงสามารถผลิตกระดาษสำหรับหนังสือพิมพ์ และกระดาษสำหรับนิตยสารป้อนแก่ตลาดได้แม้ว่าราคาพลังงานจะค่อนข้างอยู่ในระดับท้าทายแล้วก็ตาม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ผลักดันให้ราคาพลังงานปรับตัวขึ้นมาจนอยู่ในระดับที่ไม่คุ้มทุน แม้ว่าจะมีการสำรองพลังงานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการผลิตในเดือนมีนาคมไว้บางส่วนแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องหยุดเครื่องผลิต โดยไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีระยะเวลายานนานเท่าใด อย่างไรก็ดี บริษัทมีแผนการเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรรุ่นใหม่ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาแล้วก่อนหน้านี้และคาดว่าจะสามารถติดตั้งพร้อมใช้งานได้ภายในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ จึงมีความหวังว่าจะสามารถกลับมาเดินเครื่องผลิตกระดาษได้อีกครั้งในเร็วๆ นี้ ด้านรัฐบาลออสเตรียคาดว่าจะเกิดสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้กับโรงงานอื่นๆ อีก ซึ่งไม่ได้ขาดแคลนเฉพาะพลังงานเท่านั้น แต่ยังมีปัญหาด้านวัตถุดิบที่จำเป็นต้องนำเข้าอีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาหนึ่งและจะปรับตัวดีขึ้น

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสำนักงานฯ

รัสเซียไม่ได้เป็นเพียงตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญของออสเตรียเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งนำเข้าพลังงานที่สำคัญอย่างมากอีกด้วย ในยุโรปสามารถกล่าวได้ว่าไม่มีประเทศใดที่พึ่งพาก๊าซธรรมชาติของรัสเซียมากเท่าออสเตรียอีกแล้ว ทั้งในฐานะผู้ซื้อและผู้ลงทุนโดยบริษัทพลังงานแห่งชาติออสเตรีย (OMV) ดังนั้น ปัญหาด้านการส่งก๊าซของรัสเซียมายังออสเตรียจึงส่งผลกระทบต่อออสเตรียอย่างเป็นวงกว้าง ทั้งภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี ปัญหาในภาคครัวเรือนจะเบาบางลงเนื่องจากกำลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนซึ่งความต้องการบริโภคก๊าซจะลดลง ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรมจะส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นหรือเกิดการขาดแคลน ในระยะสั้นอาจมีความจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าทดแทนจากแหล่งอื่นเป็นการเร่งด่วน ส่วนในระยะยาวคาดว่านำไปสู่การปรับยุทธศาสตร์การค้าโดยการกระจายการนำเข้าวัตถุดิบจากแหล่งอื่นๆ ด้วยเพื่อลดความเสี่ยง

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียนนา (มีนาคม 2565)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2