โรคไข้หวัดนกได้แพร่ระบาดถึงพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ปีกสำคัญของฝรั่งเศส 🐣🐔🐦🐤🇫🇷
ในช่วงก่อนหน้านี้ไข้หวัดนกได้สร้างความเสียหายเฉพาะในพื้นที่เลี้ยงเป็ดสำหรับทำฟัวกราส์ในแคว้นตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส แต่ในปัจจุบันโรคได้เริ่มระบาดไปยังพื้นที่เลี้ยงไก่ โดยเฉพาะในทางแคว้นลุ่มแม่น้ำลัวร์ ซึ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ปีกสำคัญของฝรั่งเศส
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10153
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส (เม.ย. 2565)
———————————————-