เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2022 จำนวนผู้ที่มีอาการรุนแรงลดลงจาก 1,161  ราย เมื่อวานนี้ เป็น 1,123 ราย สำหรับการตรวจพบผู้ป่วย coronavirus รายใหม่ 36,835 ราย โดยหนึ่งในสี่ของ 146,599 PCR และการทดสอบแอนติเจนได้รับผลลัพธ์ที่เป็นบวก ปรากฏว่า จากจำนวนผู้ป่วย 1,123 ราย ดังกล่าว มีผู้ป่วยขั้นรุนแรง 344 ราย

ในอิสราเอล ตั้งแต่เริ่มระบาดในเดือนมีนาคม 2020  มีผู้เสียชีวิต รวมทั้งหมด 9,370 ราย ด้วยโรคโควิด-19 ในขณะที่ มีผู้เสียชีวิต รวมจำนวน 293 ราย ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

จากข้อมูล พบว่า ผู้ป่วย coronavirus ที่ร้ายแรง 485 รายไม่ได้รับการฉีดวัคซีน (43.2%), 116 (10.3%) ได้รับการฉีดวัคซีนบางส่วนและ 502 (44.7%) ได้รับการฉีดวัคซีน ไม่ทราบสถานะการฉีดวัคซีนที่เหลือน้อยกว่า 2%

จนถึงปัจจุบัน มีชาวอิสราเอล 4,452,487 รายได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 โดย 683,727 ราย ได้รับวัคซีนเข็มที่สี่แล้ว จำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็เริ่มลดลงเช่นกัน โดยลดลงประมาณ 10% อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลต่างๆ ยังคงประสบปัญหาความหนาแน่นแออัดของผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เฉลี่ย วันละ 50,000 ราย ซึ่งนับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรอิสราเอล จำนวน 9.3 ล้านคน

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก บางประเทศที่สามารถปรับนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าให้สอดรับสถานการณ์ได้รวดเร็วก็อาจทำให้เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวได้ และจากข้อมูล มูลค่าการค้าของอิสราเอลกับทั่วโลก ในปี 2564 (มค.-ตค.) เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 และเมื่อพิจารณาข้อมูลการค้าระหว่างไทยและอิสราเอล พบว่า ยังไม่มีผลกระทบชัดเจนนัก เพราะมูลค่าการส่งออกไทยมายังอิสราเอล ปี 2564 (มค. – ตค.) เพิ่มขึ้น 47% แต่การเพิ่มขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งอาจมาจากเศรษฐกิจการค้าตกต่ำ ในปี 2563 ที่รุนแรงกว่า ปี 2564 ที่เริ่มฟื้นตัวเพราะสามารถปรับตัวรับมือกับภาวะวิกฤตได้บ้างแล้ว

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ (กุมภาพันธ์ 2565)
Jpost.com

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2