อียิปต์ได้ลงทุนในการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจคลองสุเอซซึ่งประกอบด้วยท่าเรือหกแห่ง เขตอุตสาหกรรมสี่แห่ง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 460 ล้านตารางเมตร เพื่อส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเช่น ศูนย์รวมการผลิตยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และศูนย์ขนถ่ายสินค้าธัญพืช ทำให้อียิปต์จะมีความได้เปรียบในฐานะเส้นทางการค้าสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างทวีปเอเชียและยุโรป
จึงนับเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในหลายอุตสาหกรรมเช่น อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากยาง ชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พลังงานทดแทน ที่จะศึกษาเพื่อลงทุนด้านการผลิต เนื่องจากอียิปต์เองยังมีข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป แอฟริกา และกลุ่มประเทศอาหรับ ซึ่งจะช่วยเอื้อสิทธิประโยชน์ด้านภาษีการผลิตและส่งออก

ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร (ส.ค. 2564)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2