ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ เริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ กับตัวเอง ซึ่งการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนี้ ไม่จำเป็นต้องกินแต่ผักหรืองดการกินของว่างระหว่างวันเสมอไป เพราะสามารถเลือกทานอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้ ซึ่งผู้บริโภคชาวอเมริกันส่วนใหญ่นิยมบริโภค “แพลนเทน” (Plantain) ซึ่งเป็นกล้วยท้องถิ่น ควบคู่กับอาหารจานหลัก เนื่องจากมีวิตามินสูงและมีความอยู่ท้อง ทำให้สินค้าแปรรูปจากกล้วยในสหรัฐมีรูปแบบหลากหลาย และได้รับความนิยม ในตลาดเพิ่มมากขึ้น


ความแตกต่างของสินค้ากล้วยแปรรูปเพื่อสุขภาพ ได้แก่ รูปแบบที่หนึ่ง การถนอมอาหารโดยลดความชื้นของอาหารซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุด ทานง่าย และมีระยะการเก็บได้นาน รูปแบบที่สอง รูปแบบแช่เยือกแข็งแห้ง (Freeze dry) เป็นการถนอมอาหาร โดยดึงน้ำออกจากอาหาร เพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้มากที่สุด เป็นอาหารทานเล่นเหมาะสำหรับทุกวัยรวมถึงผู้ใหญ่ที่ต้องการรักษาสุขภาพ รูปแบบที่สาม การนำไปตากแดด ซึ่งเหมาะกับประเทศที่มีแดดร้อนจัด และประหยัดค่าใช้จ่าย และรูปแบบที่สี่ การถนอมอาหารที่คงกลิ่น รสชาติไว้ได้ดี และเหมาะกับผู้ที่ต้องการร่นเวลา สามารถเก็บไว้ได้นาน พกพาสะดวก


แม้กล้วยสดจากไทยยังไม่สามารถนำเข้าสหรัฐฯ ได้ในปัจจุบัน แต่ยังสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปได้จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทย หากผู้ประกอบการไทยมีความประสงค์ที่จะส่งออกมายังตลาดสหรัฐฯ ควรศึกษาขั้นตอนและกฎระเบียบในเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ รวมทั้ง อาจหาช่องทางการเข้าสู่ตลาดผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การติดต่อนำเสนอสินค้ากับผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย หรือการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditp-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก