ในช่วงเวลาของการล็อคดาวน์เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ชาวอิตาเลียนนำแพลตฟอร์มออนไลน์มาใช้ในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และมีจำนวนประชากรอิตาเลียน 84% ใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกวัน ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มจึงมีการพัฒนาและปรับรูปแบบให้มีความแตกต่างและครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น รวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ เช่น LIVENow เพื่อใช้หาข้อมูลสำหรับการทำกิจกรรมภายในบ้าน เช่น คอร์สสอนออกกำลังกาย คอร์สสอนการทำอาหาร หลักสูตรการพูดสร้างแรงบันดาลใจ ในเดือนมิถุนายน 2564 รายการ Eastern Treats บนแพลตฟอร์มได้มีการสอนทำอาหารไทยออนไลน์ร่วมกับร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ THAI Select และได้รับการตอบรับที่ดี จึงมีแนวโน้มจะนำเสนอเมนูอาหารไทยเพิ่มขึ้น หรือแพลตฟอร์ม Suitefood ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด Travel East from Your Kitchen (เดินทางในโลกตะวันออกจากครัวของคุณ) ที่มีหลักสูตรสอนการปรุงอาหารเอเชีย พร้อมสูตรและวิธีการทำบนเว็บไซต์
ความนิยมบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารของไทยที่จะเลือกใช้ช่องทางเหล่านี้ในการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม หรือร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencers) ผ่านแพลตฟอร์มเพื่อสร้างการเข้าถึงอาหารไทยในกลุ่มผู้บริโภคชาวอิตาเลียน เนื่องจากรูปแบบการสื่อสารดิจิทัลสามารถสื่อสาร สร้างประสบการณ์กับกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง

ที่มีข้อมูล: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2