จากสถานการณ์ปัญหาสภาพคล่องของธนาคารต่างประเทศหลายแห่งทั้งของสวิสเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา นับว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดหลักทรัพย์ หลายประเทศ รวมทั้งสาธารณรัฐเช็ก


เมื่อไม่นานมานี้ หุ้นของ Deutsche Bank ที่กำลังดิ่งลงได้ส่งผลต่อตลาดยุโรป สร้างความวิตกให้กับตลาดการเงินทั่วยุโรป แต่ถึงอย่างนั้น ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน และรองผู้ว่าธนาคารแห่งชาติสาธารณรัฐเช็กได้แสดงความคิดเห็นว่าธนาคารในสาธารณรัฐเช็ก จะไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าว


โดยกระแสความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบของธนาคารเครดิสสวิสยังไม่ปรากฏให้เห็น ในสาธารณรัฐเช็ก หรือธนาคารต่าง ๆ เนื่องด้วยธนาคารเช็กมีระดับสภาพคล่องสูง มีระบบการป้องกันที่แน่นหนาให้กับลูกค้า หากมีความเสียหายของการธนาคาร

และจากการทดสอบพบว่าธนาคารเช็กสามารถรองรับสภาวะทางเศรษฐกิจหดตัวที่รุนแรงได้
การให้ความเชื่อมั่นของธนาคารชาติจะเป็นตัวสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคไม่มาก ก็น้อย รวมไปถึงสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา ตัวเลขเงินเฟ้อได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้ว และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะมีมากขึ้นในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 น่าจะเป็นตัวทำให้ การบริโภคภายในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น


หากสถานการณ์ตลาดของยุโรปเป็นไปในทิศทางบวก ตลาดมีความต้องการสินค้า มากขึ้น จะช่วยกระตุ้นให้การผลิตและการส่งออกของสาธารณรัฐเช็กเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสินค้ากลุ่ม Semi Conduct ของประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลังด้วย

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก