สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการค้ารถยนต์ในเอเชียแม้ไม่มีการผลิตรถยนต์ในประเทศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าสำหรับประเทศที่ผลิตรถยนต์ในเอเชีย โดยสิ่งที่ทำให้สิงคโปร์ มีความสำคัญเป็นอย่างมากในตลาดโลกคือการมีบริษัทยานยนต์ชั้นนำจากทั่วโลกที่เข้ามาลงทุนจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ เพื่อจัดหาชิ้นส่วน/อะไหล่ยานยนต์ ค้นคว้าวิจัยและผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และใช้สิงคโปร์เป็นฐานการส่งออกชิ้นส่วน/อะไหล่ยานยนต์ให้แก่ลูกค้า ในภูมิภาค โดยมีพื้นฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแรงในด้านอิเล็กทรอนิกส์ การโทรคมนาคมสารสนเทศ และวิศวกรรมเครื่องกลที่ช่วยส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น และทำให้มีบริษัทมากกว่า 800 รายเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าด้านวิศวกรรมยานยนต์ในสิงคโปร์


ธุรกิจยานยนต์ในสิงคโปร์ ประชาชนในสิงคโปร์ได้รับการส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนน จำนวนรถยนต์บนท้องถนนของสิงคโปร์ มีจำนวนมากเกือบ 1 ล้านคัน และมากกว่า 600,000 คันเป็นรถยนต์ส่วนตัวและรถเช่า
สิงคโปร์ไม่มีการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ แต่มีการเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) โดยอัตราคิดเป็น 8-9% ในปี 2565 สิงคโปร์นำเข้าสินค้าชิ้นส่วน และอะไหล่ยานยนต์มูลค่ารวม 23.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ปัจจุบัน แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ในสิงคโปร์จะเน้นเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ ที่ใช้ในระบบรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ พฤติกรรมการนำเข้าของนักธุรกิจสิงคโปร์มักเปรียบเทียบคุณภาพและราคาจากแหล่งผลิต แต่ละแห่งก่อนตัดสินใจนำเข้า รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญ


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์