ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานวิจัยของธนาคาร Mediobanca จากการสำรวจผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในอิตาลีจำนวน 286 ราย เปิดเผยว่า ในปี 2566 การขยายตัวจะมีแนวโน้มในเชิงบวก แม้จะชะลอตัวลง โดยบริษัทผู้ผลิตจำนวน 57% คาดว่ามูลค่าการค้าจะเพิ่มขึ้น ขณะที่จำนวน 32% คาดว่าจะลดลง และจำนวน 11% คาดว่าจะอยู่ในระดับคงที่เมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องเผชิญกับความผันผวนทางการเมือง มาตรการการควบคุมเงินเฟ้อของธนาคารกลางแห่งยุโรป และการแข่งขันบนตลาดโลกที่มีความท้าทายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อิตาลี ดังนี้


ปัจจัยที่หนึ่ง ความตื่นตัวด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้วัสดุที่มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ปลอดสารพิษ รีไซเคิลได้ และได้รับการรับรองการกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัยและมีมุมมองที่มีความยั่งยืนส่งผลต่ออายุการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ จึงต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น และสามารถนำกลับมาตกแต่งใหม่ (Refurbishment) ซึ่งประเทศไทยมีวัตถุดิบตามธรรมชาติมากมาย ที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นและพัฒนาให้เป็นสินค้าที่สามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้


ปัจจัยที่สอง การผลิตสินค้าตามนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) อย่างยั่งยืน (Sustainability) ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่กำหนดไว้ จะทำให้สินค้าได้รับ การยอมรับและเลือกซื้อมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อดีและขานรับกับสินค้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ปัจจัยที่สาม การเข้าร่วมหรือชมงานแสดงสินค้าระหว่างสัปดาห์ Milan Design Week โดยในปี 2567 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 15-21 เมษายน 2567 เพื่อติดตามและศึกษาแนวโน้ม ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์รวมถึงเพื่อพบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับนักธุรกิจที่มารวมตัวกันที่เมืองมิลาน ในช่วงเวลาดังกล่าว


เป็นโอกาสดีหากผู้ประกอบการไทยมีความประสงค์ที่จะส่งออกมายังตลาดประเทศอิตาลี ควรศึกษาขั้นตอนและกฎระเบียบในเข้าสู่ประเทศอิตาลี รวมทั้ง อาจหาช่องทางการเข้าสู่ตลาดผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การติดต่อนำเสนอสินค้ากับผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย หรือการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อขยายฐานการส่งออกให้กับประเทศ


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditp-overseas.com


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี