แนวโน้มตลาดสินค้าโปรตีนทางเลือกในเยอรมนียังเติบโตต่อเนื่อง ผู้บริโภคชาวเยอรมันส่วนใหญ่หันมานิยมบริโภคนมถั่วเหลือง เบอร์เกอร์จากถั่วลันเตา และอาหาร Vegan สำเร็จรูปมากขึ้น โดยตลาดโปรตีนทางเลือกขยายตัวถึง 11% หรืออยู่ที่ 1.91 พันล้านยูโร และโดยเฉลี่ยแล้วผู้บริโภคเยอรมัน 1 คน จะใช้เงินกับสินค้า Vegan ที่ 23 ยูโร


จากการศึกษาข้อมูลจาก 13 ประเทศในยุโรป พบว่า ผู้บริโภคชาวเนเธอร์แลนด์ใช้เงินจับจ่ายกับสินค้า Vegan มากกว่าเยอรมนี อยู่ที่ 23.50 ยูโรต่อคน ด้วยปัจจุบันราคาสินค้า Vegan ค่อนข้างคงที่ ประกอบกับมีสินค้าที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ทำให้ตลาด Vegan ของเยอรมันกลายเป็นตลาดที่เติบโตในอัตราตัวเลขสองหลัก ท่ามกลางสถานการณ์อัตราเงินเฟ้อและราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นมาก แต่กลับพบว่าสินค้าโปรตีนทางเลือก อาทิ เนื้อ นม และชีส ที่ทำจากพืช มีระดับราคาที่คงที่และมีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างน้อยมาก


สำหรับเยอรมนี ถือเป็นตลาดสินค้าโปรตีนทางเลือกที่ใหญ่สุดในยุโรป และมียอดขายรวมเพิ่มขึ้น 6% เทียบจากปี 2021 นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มผู้นําในตลาด Vegan เริ่มมีคู่แข่งเข้ามามากขึ้น เหตุผลหลักที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการบริโภคโปรตีนทางเลือกมากขึ้น ด้วยการให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของสัตว์ ภูมิอากาศ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะในกระบวนการผลิตโปรตีนทางเลือกแล้วสร้างก๊าซเรือนกระจกที่น้อยกว่าการผลิตอาหารสินค้าจากสัตว์

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน รวมทั้งสามารถ ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน