ปัจจุบัน ประชากรเกาหลีให้ความสำคัญกับการดูแลร่างกายและรูปลักษณ์ภายนอกอย่างมาก ส่งผลให้ในปี 2565 ขนาดตลาดสินค้าเพื่อความงามของเกาหลีใต้มีมูลค่าสูงถึง 11.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ตัวสินค้าต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และราคาต้องสมเหตุสมผลเพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคหลากหลายช่วงวัย นอกจากนี้ ชาวเกาหลียังชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นอย่างมาก อาทิ มาส์กผลัดเซลล์ผิวจากลูกมะเดื่อ สครับ หนังศีรษะจากโรสแมรี่ รวมถึงการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายที่ได้รับการรับรองฮาลาล เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามในสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนนักท่องเที่ยว ในแถบประเทศตะวันออกกลางให้สามารถเลือกซื้อได้อย่างสบายใจ


สำหรับสินค้าเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายของไทยถูกพัฒนาให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในประเทศเขตร้อนมากขึ้น โดยมีการวิจัยและคิดค้นนำเอาวัตถุดิบ จากธรรมชาติ อาทิ ข้าวเจ้า เม็ดบัว เป็นต้น มาเป็นหนึ่งในส่วนผสมหลัก จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ มีความอ่อนโยนต่อผิว ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิว เป็นเครื่องสำอางปราศจากสารเคมีที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายของประเทศไทย สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดและคิดค้นผลิตเป็นสินค้าชนิดใหม่ ๆ ได้ นับเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้สินค้าไทยมีศักยภาพ ในระดับโลก


ผู้ประกอบการไทย ควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคชาวเกาหลี ควบคู่กับการให้ความสำคัญ กับนวัตกรรมทั้งตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้มีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม สามารถใช้งานได้หลายจุดประสงค์ อาจเน้นความเป็นธรรมชาติหรือสมุนไพรไทย ทั้งนี้ ควรพิจารณาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศเกาหลี เช่น Intercharm Korea, K-Beauty Expo Korea, Beauty and Healthcare Show เพื่อเป็นช่องทาง ในการศึกษาข้อมูลและเป็นโอกาสในการพบปะผู้นำเข้ารายใหม่ ๆ ในอนาคต รวมถึงการใช้ Influencer ที่เหมาะสม ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญในการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างเข้าถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การขยายการส่งออกสินค้าไทยอย่างยั่งยืนต่อไป


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางการค้า ได้ที่ https://ditp-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล