รายงานการคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ หรือ USDA ระบุว่าในปี 2566 – 2567 จะมีผลผลิตอยู่ที่ 389 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการผลิตในปีก่อน โดยเป็นผลมาจากพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น คาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าวโพดของสหรัฐฯ ในฤดูกาลนี้อยู่ที่ 94 ล้านเอเคอร์ เพิ่มขึ้น 2.1 เอเคอร์จากเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ เฉลี่ยผลผลิตข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวได้ในปัจจุบันอยู่ที่ 177.5 บุชเชลต่อเอเคอร์ ซึ่งลดลง 4 บุชเชลต่อเอเคอร์จากเดือนก่อน ด้วยผลมาจากปริมาณน้ำฝนที่ลดน้อยลง โดยทาง USDA ได้คาดการณ์เอาไว้ว่า สภาพอากาศในเดือนสิงหาคมจะส่งผลดีต่อผลผลิตข้าวโพดในสหรัฐฯ


ในด้านของการบริโภคของปีที่ผ่านมานั้น การบริโภคข้าวโพดของชาวสหรัฐฯ อยู่ที่ 5,425 ล้านบุชเชล ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2564 – 2565 ที่ 150 ล้านบุชเชล โดยผลผลิตของข้าวโพดส่วนใหญ่ มักใช้อุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะการนำไปผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล อยู่ที่ประมาณ 5,225 ล้านบุชเชล ทว่าในการส่งออกเอทานอลในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนที่ผ่านมายังคงชะลอตัว ทำให้การนำข้าวโพดมาผลิตเป็นเอทานอลลดลงตลอดสามไตรมาสแรกของปี 2566 และในด้านการส่งออกนั้น USDA คาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ครึ่งปีแรก ชะลอตัวเป็นอย่างมาก เป็นผลมาจากผลผลิตข้าวโพดจำนวนมากของบราซิลที่ได้แย่งสัดส่วนตลาดข้าวโพดสหรัฐฯ


แม้สหรัฐฯ จะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวโพดมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ข้าวโพดส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ในการผลิตเอทานอล อย่างไรก็ตาม ชาวอเมริกันชื่นชอบในการบริโภคข้าวโพดหวานมากกว่าพันธุ์อื่น ๆ ที่ผลิตได้ในสหรัฐฯ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสของประเทศไทย และข้าวโพดหวานไทยยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ เป็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditp-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก