ภาพรวมตลาดค้าปลีกเวียดนาม คาดการณ์มูลค่าตลาดค้าปลีกเวียดนาม ปี 2564 – 2569 จะมีมูลค่า 82.70 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) อยู่ที่ 10.13% ต่อปี จากสถานการณ์ตลาดค้าปลีกเวียดนามหลังโควิด-19 ยอดค้าปลีก ในเวียดนามเติบโตเพิ่มขึ้น 50.2% จากเดือนสิงหาคม ปี2564 ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นที่ เร็วกว่า ในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้น 42.6% จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ทั้งยังพบว่าผู้บริโภคเวียดนามในเขตเมือง ปรับเปลี่ยนมาซื้อหาสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตมากขึ้นเนื่องจากสามารถซื้อสินค้าจำนวนน้อยได้บ่อยครั้ง และซูเปอร์มาร์เก็ตยังจําหน่ายสินค้าที่ไม่ใช่อาหารและของใช้ในครัวเรือน ทำให้ลูกค้าซื้อของได้ง่ายขึ้น


ในเวียดนาม ธุรกิจห้างค้าปลีกสมัยใหม่มีการลงทุนจากบริษัท Central Retail เข้ามาเป็นที่เรียบร้อย โดยได้เริ่มลงทุนธุรกิจค้าปลีกในปี 2558 และซื้อกิจการ Big C เวียดนามในปี 2559 และนำแบรนด์ TopsMarket จากไทยมาทําตลาดที่เวียดนามเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีศูนย์การค้า VINCOM ที่ดำเนินการโดยบริษัท Vincom Retail Vietnam ในเครือบริษัท Masan Group ซึ่งมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ของเวียดนาม และยังได้เปิดศูนย์การค้าใหม่ 3 แห่งด้วยพร้อมกับการเปิดตัว Application สำหรับช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเน้นกลุ่มผู้บริโภคในเขตเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อ ถือเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจกลุ่มอาหาร และในปัจจุบันทำให้บริษัทค้าปลีกที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามมีส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ตของเวียดนาม ถึง 62%


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์