ผู้บริโภคสหรัฐฯ มีความกังวลเกี่ยวกับราคาสินค้าอาหารที่สูงขึ้น รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนสินค้า แต่ปัญหาเหล่านี้เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของตลาดในภาพรวม นักลงทุนและผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหารควรคำนึงถึงแนวโน้มาสินค้าอาหารที่กำลังเติบโตในปัจจุบัน และคาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อ ๆ ไปในอนาคต ตามรายงานของ Food Market Outlook 2022 ที่ตีพิมพ์ใหม่โดย Packaged Facts บริษัทวิจัยตลาดชั้นนำ โดยได้ระบุแนวโน้มตลาดสินค้าอาหาร ดังนี้
1. เกษตรควบคุมสิ่งแวดล้อม (Controlled Environment Agriculture: CEA)
2. อาหารจากพืช (Plant-Based) ฯลฯ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10458
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก (มิ.ย. 2565)
———————————————-