แคนาดาเร่งผลักดันนวัตกรรม Cell-Based Meat ทางเลือกของการบริโภคเนื้อสัตว์ 🥩🤤🇨🇦
แคนาตาเป็นหนึ่งในประเทศที่เริ่มบุกเบิกวิจัยนวัตกรรมอย่างจริงจังกับผลิตภัณฑ์ “Cell-Based Meat” ซึ่งเป็นเนื้อสัตว์จริงที่ผลิตจากการเพาะเนื้อเยื่อจากเซลล์ในห้องทดลอง (Lab Grown Meat)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10126
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต (เม.ย. 2565)
———————————————-