แคนาดาเดินหน้าต่อยอดตรารับรอง Upcycled Certified สินค้ารักษ์โลก 🇨🇦🌿🇨🇦
ปัจจุบันการออกแบบและผลิตสินค้าในแบบ Upcycle ได้กลายเป็นแนวคิดที่มีโอกาสทางธุรกิจในแคนาดามากขึ้น เนื่องจากเทรนด์รักษ์โลกยังเป็นปัจจัยที่ผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภคให้ความสำคัญอย่างแพร่หลาย โดยการ Upcycle
นั้นก็คือ กระบวนการในการแปลงสภาพของวัสดุหรือสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกแล้ว มาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมหรือกลายเป็นสิ่งใหม่ได้
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10149
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ (พ.ค. 2565)
———————————————-